Covid-19
Wraz z kolejnymi falami pandemii
wiele ważnych imprez targowych jest wciąż odwoływanych, przekładanych na inny termin lub organizowanych w wersji online.
Organizatorzy wkładają co prawda wiele wysiłku i starań w to, aby uczynić spotkania branżowe bezpiecznymi, niemniej podlegają pod decyzje władz i muszą się im podporządkować. Zalecamy więc, na krótko przed próbą wzięcia udziału w danym wydarzeniu,
sprawdzenie jego aktualnego statusu na oficjalnej stronie.

Programowanie sterowników PLC oraz paneli operatorskich QuickPanel View- kurs dla integratorów

| Szkolenie

Programowanie sterowników PLC oraz paneli operatorskich QuickPanel View- kurs dla integratorów

Termin: 15 Września 2010 r.
Miejsce: Kraków
Informacje dodatkowe:

Cel szkolenia:
 • Poznanie architektury i możliwości sprzętowych sterowników PLC firmy GEFanuc serii VersaMax oraz kontrolerów PACSystems RX3i.
 • Zaznajomienie się z oprogramowaniem narzędziowym Proficy Machine Edition.
 • Poznanie podstaw programowania paneli operatorskich QuickPanel View.
 • Szkolenie przeznaczone dla firm integratorskich wdrażających systemy automatyki oparte o rozwiązania firmy GE Fanuc
Program szkolenia
 • Sterowniki serii VersaMax oraz kontrolery PACSystems Rx3i - podstawowe elementy składowe.
 • Rodzaje modułów i sposoby ich oznaczania.
 • Proficy Machine Edition - organizacja programu, elementy składowe, wymagania sprzętowe.
 • Systemy pomocy w oprogramowaniu narzędziowym- Companion, InfoViewer
 • Konfigurowanie sterowników serii VersaMax i Rx3i.
 • Definiowanie i podgląd zmiennych.
 • Edytor programu napisanego w języku drabinkowym (LD) - tworzenie i edycja programu sterującego.
 • Praktyki stosowane przy programowaniu sterowników/kontrolerów.
 • Komunikacja oprogramowania narzędziowego Proficy Machine Edition ze sterownikiem.
 • Diagnostyka błędów działania sterownika.
 • Komentowanie, dokumentowanie i archiwizowanie programu.
 • Bloki podprogramów.
 • Definiowanie elementów własnych biblioteki.
 • Zabezpieczenia dostępu.
 • Parametry sprzętowe paneli operatorskich QuickPanel View.
 • Podstawy obsługi oprogramowania narzędziowego Proficy Machine Edition View.
 • Programowanie paneli operatorskich QuickPanel View (tworzenie nowego projektu i zmiennych, użycie standardowych obiektów graficznych, definiowanie połączeń animacyjnych, alarmy i trendy bieżące, aplikacje wielojęzyczne, komunikacja ze sterownikami GEanuc, konfiguracja panelu - podstawy Windows CE

Więcej informacji: www.akademia.astor.com.pl

Dostępne nowe wydanie
Pobierz bezpłatnie