Tworzenie aplikacji HMI/SCADA na bazie oprogramowania Proficy HMI/SCADA CIMPLICITY, kurs standardowy

| Szkolenie

Tworzenie aplikacji HMI/SCADA na bazie oprogramowania Proficy HMI/SCADA CIMPLICITY, kurs standardowy

Termin: 12 Pażdziernika 2010 r.
Miejsce: Kraków
Informacje dodatkowe:

Cel szkolenia
 • Zapoznanie użytkownika z systemem Proficy HMI/SCADA CIMPLICITY.
 • Pokazanie możliwości konfiguracyjnych pakietu, komunikacji urządzeń z systemem SCADA.
 • Zapisywanie (logowanie) informacji historycznych, wyświetlanie zależności bazując na zapisanych danych.
 • Przedstawienie możliwości integracyjnych SCADA - programowanie PLC.
 • Udostępnianie danych i aplikacji zdalnym użytkownikom.
Program szkolenia
 • Wprowadzenie i opis ogólny środowiska.
 • Definicja portu komunikacyjnego, urządzenia komunikacyjnego.
 • Zaawansowane parametry punktów.
 • Komunikacja - komunikacja ze sterownikami.
 • Zabezpieczenia dostępu: definicja użytkownika i praw dostępu.
 • Moduł alarmowy.
 • Database Logger - logowanie danych, połączenie ODBC.
 • Trendy i przebiegi.
 • Architektura Serwer - Viewer.
 • Tworzenie grafiki.
 • Moduł BCE, definiowanie powiązań Zdarzenie - Akcja.
 • Obsługa obiektów ActiveX.
 • Edytor skryptów.
 • Definicja Klas i Obiektów.
 • Obiekty graficzne typu Smart, obsługa i definicja.
 • Udostępnianie aplikacji poprzez Internet.
 • Integracja systemu SCADA z pakietem do programowanie sterowników.

Więcej informacji: www.akademia.astor.com.pl