Przemysłowa baza danych Wonderware Historian, część II: Tworzenie aplikacji

| Szkolenie

Przemysłowa baza danych Wonderware Historian, część II: Tworzenie aplikacji

Termin: 22 Września 2010 r.
Miejsce: Kraków

PROGRAM SZKOLENIA
 • Omówienie wymagań systemowych i sprzętowych.
 • Zakładanie nowego projektu aplikacji w Galaxy Repository.
 • Konfiguracja okien synoptycznych.
 • Konfiguracja komunikacji ze sterownikiem.
 • Konfiguracja symboli ArchestrA.
 • Projektowanie symboli ArchestrA.
 • Definicja skryptów.
 • Konfiguracja statusowania komunikacji.
 • Konfiguracja alarmów.
 • Konfiguracja trendów bieżących.
 • Konfiguracja logowania historycznego.
 • Konfiguracja użytkowników w aplikacji InTouch.
 • Zabezpieczenie projektu aplikacji.
 • Publikowanie zaprojektowanej aplikacji.
 • Backup i restore projektu aplikacji

Więcej informacji: www.akademia.astor.com.pl