Strefa magazynu

Elektronik

Wydanie: Czerwiec 2011

Skutki RoHS - czyli jak brak ołowiu wpływa na niezawodność elektroniki
Czerwcowy Elektronik swoją uwagę skupia na coraz częściej poruszanej kwestii związanej z dyrektywą RoHS. Wprowadzono ją by zmniejszyć negatywny wpływ, jaki na środowisko i zdrowie ludzi wywierały niebezpieczne substancje chemiczne używane w produkcji sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Chociaż od wprowadzenia ograniczeń w użyciu tych substancji minęło już prawie pięć lat wciąż nie brakuje opinii, że wdrożenie RoHS przyniosło więcej problemów, niż korzyści. W naszym artykule przestawiamy opinie, jakie pojawiają się w branży na ten temat.

Polscy producenci i dystrybutorzy podzespołów półprzewodnikowych dużej mocy - przegląd rynku
W ramach tematu miesiąca polecamy lekturę analizy techniczno-rynkowej „Rynek podzespołów półprzewodnikowych dużej mocy” skupiającej się na branży energoelektronicznej. Tematyka ta rozwija się w Polsce razem z dużymi inwestycjami przemysłu energetycznego, transportu kolejowego, w rytm kolejnych modernizacji fabryk, czyli innymi słowy wraz z dużymi projektami, realizowanymi nierzadko jako wieloletnie plany finansowane z funduszy strukturalnych. Dostawcą dla przemysłu, automatyki i energetyki jest lub chce być wiele krajowych firm handlowych. Konkurencja jest duża, ale niestety tempo rozwoju nie do końca daje się określić jako szybkie. Po odpowiedzi na pytania, dlaczego tak się dzieje zapraszamy do Elektronika.

W tym numerze