Strefa magazynu

Elektronik

Wydanie: Luty 2012

Złącza to produkt uniwersalny, popularny i powszechnie stosowany w elektronice, automatyce i przemyśle. Dobre złącza towarem poszukiwanym i uważanym przez producentów elektroniki za klucz do sukcesu na rynku, dlatego szeroki i chłonny rynek tych elementów ściąga wiele firm dystrybucyjnych. W artykule przyglądamy się nowym zjawiskom i trendom w technologii oraz relacjom między firmami na rynku tych komponentów, starając się uchwycić wszystkie istotne szczegóły; Mikrokontrolery w sterowaniu diodami LED dużej mocy - do sterowania diodami LED dużej mocy można wykorzystać źródła prądowe, specjalizowane kontrolery oferowane przez producentów półprzewodników, ale warto też rozważyć samodzielną budowę zasilacza opartego o tani mikrokontroler i elementy dyskretne. Wiąże się to z szeregiem trudności do przewidzenia i wyeliminowania, ale takie podejście często jest bardziej opłacalne.

W tym numerze