Poniedziałek, 11 maja 2020

Kurs zaawansowany Altium Designer PCB

Kurs przeznaczony jest dla doświadczonych użytkowników programu Altium Designer, pragnących poznać zaawansowane możliwości programu lub funkcje nie omawiane na kursie kompleksowym.  W trakcie szkolenia zostaną poruszane zagadnienia technologiczne, omówione dobre praktyki w projektowaniu PCB oraz sztuczki i metody pracy z programem Altium Designer, podnoszące efektywność procesu projektowania. Kurs będzie trwał łącznie 16 godzin, czyli dwa dni po 8 godzin.

Kurs zaawansowany Altium Designer PCB

Tematyka zajęć obejmuje:

 • Przelotki (zwykłe, zaślepione i zagrzebane) oraz ich wpływ na funkcjonowanie obwodu,
 • Rozmieszczanie elementów (układy cyfrowe, kondensatory odsprzęgające, obwody zasilania),
 • Prowadzenie ścieżek o zadanej długości/impedancji, unikanie przesłuchów „crosstalks”, „return currents” i „loop antenas”,
 • Uwzględnianie parametrów obwodu drukowanego i ograniczeń podawanych przez producenta,
 • Wskazówki dotyczące rozpraszania ciepła w obwodach drukowanych (zawierających układy cyfrowe i zasilania),
 • Porady technologiczne (odległości minimalne od krawędzi płytki/linii frezowania, typy przelotek, dobór otworów, obwody sztywno giętkie),
 • Porady dotyczące przygotowania dokumentacji montażowej (pick&place, szablony pastemask, panelizacja projektu, fiduciale,  warianty montażowe),
 • Praktyczne przykłady projektu z wykorzystaniem "design rules",
 • Praktyczne przykłady budowy projektu multi channel,
 • Przykład biblioteki bazodanowej,
 • Konfiguracja SVN na praktycznych przykładach,
 • Przykłady tworzenia zaawansowanych reguł projektowych,
 • Dopasowanie długości ścieżek,
 • Parametryzacja schematu.
Dostępne nowe wydanie
Pobierz bezpłatnie