Generator echa radarowego do testów samochodowych czujników radarowych

Produkt firmy:

Rohde & Schwarz Przedstawicielstwo w Polsce

Kategoria produktu: Aparatura elektroniczna

Jako kluczowe elementy systemów kierowania autonomicznego, czujniki radarowe pomagają chronić użytkowników dróg. Z każdym etapem rozwoju tego typu systemów, liczba czujników radarowych w pojeździe systematycznie wzrasta. Zarówno producenci OEM, jak i dostawcy Tier 1 potrzebują niezawodnych rozwiązań testowych, odpowiednich do masowej produkcji systemów wspomagania kierowcy opartych na radarach.

Firma Rohde & Schwarz w ścisłej współpracy z przemysłem motoryzacyjnym, opracowała nowy generator echa radarowego oznaczony symbolem AREG100A, charakteryzujący się dużą niezawodnością i łatwą obsługą, przeznaczony do zastosowań na liniach produkcyjnych. Umożliwia on testowanie czujników radarowych w paśmie ISM 24 GHz oraz z paśmie E na częstotliwościach 77 GHz i 79 GHz.

Może symulować echo odbicia od maksymalnie czterech sztucznych obiektów znajdujących się w stałej odległości od czujnika. Konfigurowalny przez użytkownika offset Dopplera może być opcjonalnie wykorzystany do symulacji ruchu promieniowego obiektów. Użytkownicy podczas zamawiania generatora mogą określić symulowane przez niego odległości od obiektów.

Minimalna odległość przy testach radarów krótkiego zasięgu wynosi 4 m. Ze względu na znaczny wzrost liczby pojazdów wyposażonych w radarowe systemy wspomagania kierowcy, europejskie organy regulacyjne ustanowiły obowiązkowe testy w dyrektywie o urządzeniach radiowych (RED), aby zapewnić bezpieczne działanie i współistnienie samochodowych czujników radarowych, w szczególności w odniesieniu do systemów autonomicznej jazdy.

Dla łatwego, wygodnego i zoptymalizowanego pod względem kosztów wykonania testów określonych w normie RED ETSI EN 303396, model AREG100A zawiera porty wejściowe i wyjściowe skalibrowane w paśmie p.cz. Odporność czujników na sygnały zakłóceń można sprawdzić za pomocą podłączonego generatora sygnału w.cz. Zajmowaną szerokość pasma i niepożądane emisje można mierzyć łatwo i wygodnie za pomocą podłączonego sygnału i analizatora widma.

A całkowita moc promieniowania (EIRP) może być określona bardzo dokładnie za pomocą podłączonego miernika mocy. Potrzebny jest tylko generator sygnału w.cz. o częstotliwości do 6 GHz, analizator widma oraz miernik mocy do 8 GHz, ponieważ sprzęt na pasmo milimetrowe może być używany wraz ze wszystkimi tymi przyrządami.

Model AREG100A jest objęty 3-letnią gwarancją.