Energooszczędne detektory napięcia zasilającego o zakresie pomiarowym od 0,5 V

Kategoria produktu: Aparatura energetyczna

Energooszczędne detektory napięcia zasilającego serii XC6135/36, pracujące w zakresie napięć wejściowych od 1,1 do 6,0 V, różnią się konfiguracją stopnia wejściowego. XC6136 zawiera wejście VIN będące jednocześnie wejściem zasilania, dlatego też jego zakres napięć monitorowanych (1,2...5,0 V ze skokiem co 0,1 V) nie wychodzi poza zakres napięć zasilania, wynoszący 1,1 do 6,0 V.

Z kolei XC6135 zawiera dwa różne wejścia: VIN1 dla napięcia zasilania i VIN2 dla napięcie monitorowanego. Dzięki temu, przy zakresie napięć zasilania identycznym jak dla XC6136, umożliwia on monitorowanie napięć już od 0,5 V. Dodatkowo, charakteryzuje się dwukrotnie mniejszym poborem prądu od XC6136 (44 nA vs. 88 nA).

Oba układy są produkowane w procesie technologicznym CMOS z użyciem trymowania laserowego i zamykane w trzech wariantach miniaturowych obudów: SSOT-24, SOT-25 i USPQ-4B05 (1,0 x 1,0 x 0,33 mm). Znajdują zastosowanie w systemach mikroprocesorowych (Power-on Reset, detektory awarii zasilania), systemach energy harvesting, inteligentnych miernikach energii elektrycznej itp.

Zapytania ofertowe
Energooszczędne detektory napięcia zasilającego o zakresie pomiarowym od 0,5 V
Zapytanie ofertowe