Wielofunkcyjne testery instalacji elektrycznych

Produkt firmy:

Amprobe Polska

Kategoria produktu: Aparatura energetyczna

Amprobe oferuje wielofunkcyjne testery instalacji elektrycznych TelarisProInstall-100-EUR i ProInstall-200-EUR. Przeznaczone są do kontroli instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych oraz w obiektach komercyjnych i przemysłowych (zgodność z IEC 60364). Przyrządy zostały zaprojektowane tak, by maksymalnie uprościć i przyspieszyć pracę użytkowników.

Telaris Proinstal umożliwiają pomiary rezystancji izolacji przy napięciu pomiarowym do 1000 V, pomiary ciągłości przewodów i małych rezystancji prądem stałym 200 mA, pomiary impedancji pętli zwarcia oraz pomiary parametrów wyłączników różnicowoprądowych typu A i AC oraz sprawdzenie kolejności faz. Mają także funkcję sprawdzania biegunowości, automatyczną zamianę L-N w przypadku niewłaściwego połączenia w gniazdku, jak i funkcję zapisu danych pomiarowych z możliwością łatwego pobrania na dysk komputera.

Tester ProInstall-200- EUR umożliwia dodatkowo pomiar rezystancji uziemienia (z elektrodami pomocniczymi) i pomiary parametrów wyłączników różnicowoprądowych typu B (reagujących na stały prąd upływu). Posiada także funkcję wykonującą automatyczną serię pomiarów wyłącznika różnicowoprądowego, do szybkiej oceny poprawności działania tych wyłączników.


Zapytania ofertowe
Wielofunkcyjne testery instalacji elektrycznych
Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe
Dotyczy produktu
Wielofunkcyjne testery instalacji elektrycznych
Firma: Amprobe Polska
Kategoria: Aparatura energetyczna
Treść zapytania *
Imię i nazwisko *
Nazwa firmy
Adres firmy
Kod pocztowy
Miasto
E-mail *
Telefon
Usługa przesyłania zapytań ofertowych jest bezpłatna i nie rodzi żadnego zobowiązania po stronie zadającego pytanie. Administratorem danych osobowych jest AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Celem przetwarzania danych jest realizacja usługi i jest ograniczone czasowo do jej wykonania. Podstawa prawna: art. 5, 6, 12, 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).