Specjalizowany oscyloskop do pomiarów mocy o zakresach pomiarowych do 1000 V/5 A rms

Kategoria produktu: Aparatura energetyczna

Jak wiadomo, typowy oscyloskop nie jest urządzeniem przeznaczonym do pomiaru mocy, a tradycyjne mierniki mocy nie zapewniają zbyt dużej dokładności pomiarowej w dziedzinie czasu. Opracowany przez firmę Yokogawa \"power scope\" PX8000 stanowi połączenie tradycyjnego oscyloskopu z miernikiem mocy. Jest to pierwszy tego typu przyrząd na rynku, służący do precyzyjnej rejestracji przebiegów prądowych i napięciowych, pozwalający rozwiązać wiele problemów związanych z pomiarami mocy.

Charakteryzuje się 12-bitową rozdzielczością, maksymalną szybkością próbkowania 100 MSps i pasmem 20 MHz. Na panelu bocznym zawiera zestaw kieszeni służących do montażu modułów pomiarowych zapewniających pomiar napięć do 1000 V rms i prądów o natężeniu do 5 A rms (lub większych po dołączeniu zewnętrznych sensorów) przy podstawowej dokładności wynoszącej ±0,1% odczytu.

PX8000 na bieżąco wyznacza takie parametry, jak m.in. moc skuteczna i średnia czy też zawartość harmonicznych. Pozwala rozpocząć i zatrzymać rejestrację w dowolnych punktach umiejscowienia kursora, co może być przydatne do rejestracji parametrów w różnych trybach pracy urządzenia oraz do rejestracji stanów nieustalonych przy włączaniu zasilania i przełączaniu trybów pracy. Kolejną cechą jest możliwość rejestracji w trybie X-Y pozwalającym np. na podgląd krzywej ST silnika pokazującej zależność prędkości i momentu obrotowego. Podobnie, jak oscyloskop również PX8000 daje możliwość wyzwalania na anomaliach pojawiających się nieokresowo. Oferuje wbudowane funkcje arytmetyczne, przesunięcia czasowego, wyznaczanie transformaty FFT i inne oraz umożliwia definiowanie własnych funkcji użytkownika. Zawiera interfejsy Ethernet/USB/GP-IB do komunikacji z komputerem oraz gniazdo kart SD/SDHC.

Typowe zastosowania PX8000 obejmują testowanie falowników i silników, badanie odpowiedzi impulsowej robotów przemysłowych, badanie sprawności ładowarek bezprzewodowych oraz pomiary parametrów w sieciach dystrybucyjnych.


Zapytania ofertowe
Specjalizowany oscyloskop do pomiarów mocy o zakresach pomiarowych do 1000 V/5 A rms
Zapytanie ofertowe