Rekonfigurowalny moduł pomiarowy STEMlab z nową funkcjonalnością analizatora VNA

Kategoria produktu: Systemy pomiarowe

Rekonfigurowalny moduł pomiarowy STEMlab firmy Red Pitaya zyskał obecnie nową funkcjonalność wektorowego analizatora obwodów. Wymaga ona dołączenia nowo opracowanego mostka VNA i umożliwia charakteryzację anten, filtrów, przełączników, sprzęgaczy kierunkowych, kabli i innych komponentów toru sygnałowego w zakresie w.cz. STEMlab to środowisko pomiarowe obejmujące płytkę z komponentami, serwis z aplikacjami pomiarowymi oraz bibliotekę kodów źródłowych.

Zostało zaprojektowane jako ekonomiczna alternatywa dla tradycyjnych przyrządów pomiarowych. Może pełnić funkcję oscyloskopu, analizatora stanów logicznych, generatora sygnałowego, analizatora widma, a teraz również wektorowego analizatora obwodów.

Do uruchomienia aplikacji VNA niezbędny jest moduł podstawowy STEMlab oraz nowo opracowany moduł mostkowy VNA. Aplikacja może pracować w środowiskach Windows i Linux. Pokrywa przedział częstotliwości od 500 kHz do 62 MHz.

Charakteryzuje się kierunkowością 42 dB, szerokością zakresu dynamicznego 74 dB i podłogą szumową na poziomie -88 dBm. Oprogramowanie oferuje funkcje wykresów (m.in. Smitha, impedancji, SWR i strat powrotnych), kalibracji, eksportu wyników pomiarów i markera. W pakiecie VNA dostarczany jest moduł mostkowy, akcesoria do kalibracji oraz niezbędne okablowanie.