Nowy multimetr cyfrowy Voltcraft VC276 TRMS

Kategoria produktu: Systemy pomiarowe

Poznaj nowy multimetr z czujnikiem temperatury od -40 do +230°C. Profesjonalna technologia pomiaru. Dzięki dużemu ekranowi z wskaźnikiem zajętych gniazd pomiarowych, model doskonale nadaje się do wszystkich profesjonalnych zastosowań do 600 V. Po naciśnięciu przycisku można chwilowo zredukować opór wejściowy z 10 MΩ do 400 kΩ, by uniknąć błędnych pomiarów w wyniku prądu błądzącego. Urządzenie jest zabezpieczone przed skutkami niepoprawnej obsługi za pomocą rozległych środków ochronnych.

Wymiana baterii i bezpieczników 10 A jest możliwa tylko wtedy, gdy przewody są odłączone.

Charakterystyka:

 • True RMS
 • Standardowe zakresy pomiarowe V/DC, V/AC, A/DC, A/AC
 • Rezystancja
 • Test diody
 • Akust. tester ciągłości obwodu
 • Temperatura
 • Pojemność
 • Częstotliwość
 • Szybkość impulsu w %
 • Przełączanie impedancji
 • Pomiar wartości względnych
 • Auto-Range
 • Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii
 • Wytrzymała obudowa z miękką, gumową osłoną
 • Zakres pomiarowy mA z samoresetującym się bezpiecznikiem PTC.

Dowiedz się więcej na www.conrad.pl