Zestaw laboratoryjny do badania wpływu elementów magnetycznych na parametry przetwornic napięcia

Produkt firmy:

Würth Elektronik ICS

Kategoria produktu: Systemy pomiarowe

Na targach Electronica 2018 firma Wurth Elektronik eiSos zaprezentowała nowy zestaw laboratoryjny TI-PMLK (Texas Instruments Power Management Lab Kit) opracowany we współpracy z Texas Instruments, ułatwiający badanie wpływu różnych rodzajów elementów magnetycznych na parametry przetwornicy napięcia typu Buck. Zestaw jest adresowany głównie dla potrzeb edukacji.

Jego głównym elementem jest płytka zawierająca dwie niezależne przetwornice DC-DC Buck z możliwością wyboru 6 wariantów cewek z rdzeniem wykonanym z różnych materiałów, różniących się indukcyjnością i rozmiarem. Użytkownik ma możliwość przeanalizowania wpływu różnych typów cewek na statyczne i dynamiczne parametry przetwornic.

Zakres częstotliwości taktowania może być programowany w zakresie od 100 do 700 kHz. Obie przetwornice zawierają wejściowy filtr EMI, pozwalający przeanalizować wpływ cewki na tłumienie zaburzeń przewodzonych oraz porównać skuteczność filtrów budowanych w oparciu o różne warianty cewek. Obie przetwornice zawierają też zabezpieczenie nadnapięciowe, nadprądowe i przed odwróceniem polaryzacji.

Wbudowane transformatory pomiarowe current sense oraz układy monitorowania napięcia na rezystorach bocznikowych umożliwiają łatwy pomiar natężenia prądu z wykorzystaniem standardowych sond napięciowych.

Zestaw umożliwia analizowanie nasycenia i zachowania termicznego cewek, szacowanie strat dla prądów stałych i zmiennych, pomiar napięć i prądów udarowych oraz obserwowanie odpowiedzi impulsowej przetwornicy i jej zachowania w różnych trybach pracy.