Elastyczny moduł front-end 2,4 GHz z obsługą różnych protokołów komunikacyjnych

Kategoria produktu: Automatyzacja procesów

Jak zapewnia firma Skyworks, opracowany przez nią uniwersalny front-end SKY66114-11 na pasmo 2,4 GHz oferuje najdłuższy spośród tego typu układów zasięg transmisji. W porównaniu ze zintegrowanymi modułami komunikacyjnymi SoC jego zasięg jest czterokrotnie dłuższy, a czułość odbiornika lepsza o 7 dB. SKY66114-11 został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu jak największej elastyczności projektantowi.

Może pracować z protokołami Bluetooth Low Energy, 802.15.4 ,Thread i ZigBee. Zawiera niskoszumowy przedwzmacniacz, wzmacniacz mocy, przełączniki Tx/Rx i bypass oraz cyfrowy układ sterowania kompatybilny z poziomami napięć CMOS od 1,6 do 3,6 V.

Nie wymaga zewnętrznego rezystora polaryzującego. Szeroki zakres zasilania sekcji analogowej od 1,2 do 3,6 V pozwala w pełni wykorzystać baterię zasilającą w szerokim zakresie krzywej rozładowania. Układ jest zamykany w 16-wyprowadzeniowej obudowie MCM o wymiarach 2,4 x 2,4 x 0,8 mm.

Pozostałe parametry:

  • wzmocnienie przedwzmacniacza LNA: 11 dB,
  • maksymalna moc wyjściowa PA: +22 dBm (przy nasyceniu),
  • współczynnik szumów w torze Rx: 2 dB,
  • wzmocnienie w torze Tx: 24 dB,
  • czas włączania/wyłączania <800 ns,
  • zakres napięć zasilania od 1,8 do 3,6 V,
  • pobór prądu w trybie sleep: 1 µA,