Usługi

Produkt firmy:

ICR Polska Sp. z o.o.

ICR Polska realizuje głównie usługi badań, certyfikacji, inspekcji, audytów oraz innych usług techniczno-menedżerskich w oparciu o indywidualne ustalenia z klientem.

Ze względu na międzynarodowy zasięg firmy oferujemy również pomoc w uzyskaniu dostępu dla produktów do rynku Chin, Korei, USA i Kanady.

Nasi pracownicy posiadają wieloletnie doświadczenie w krajowych i zagranicznych laboratoriach i jednostkach
certyfikujących.

Kompetencje do realizacji naszych usług są potwierdzone akredytacjami Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) oraz
przez Komisję Europejską, stosownie do rodzaju i zakresu prowadzonej usługi.

Posiadamy:

  • akredytację do certyfikacji wyrobów AC197;
  • uznanie organizacji IECEx dla certyfikacji wyrobów (CoC) i systemów produkcji (QAR);
  • akredytację do systemów zarządzania AC200;
  • notyfikację Komisji Europejskiej jako NB2703 w odniesieniu do Dyrektyw 2006/42/WE, 2014/35/UE, 2014/30/UE,
    2014/53/UE;
  • laboratorium z akredytacją KOLAS, ILAC-MRA, uprawnieniami do certyfikacji CB (dla wybranych norm).

Oceniamy

zgodność wybranych typów maszyn według Dyrektywy 2006/42/WE,

zgodność urządzeń radiowych według Dyrektywy 2014/53/UE,

zgodność urządzeń pracujących w atmosferze potencjalnie wybuchowej według Dyrektywy 2014/34/UE,

zgodność Bezzałogowych Statków Powietrznych (DRON) z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2019/945 (tymczasowo ocena w programie dobrowolnym)

zgodność jednostek wytwórczych przyłączanych do sieci energetycznych z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2016/631

Zapytania ofertowe
Zapytanie ofertowe
Dotyczy produktu
Usługi
Firma: ICR Polska Sp. z o.o.
Kategoria: Laboratoria pomiarowe i badawcze
Treść zapytania *
Imię i nazwisko *
Nazwa firmy
Adres firmy
Kod pocztowy
Miasto
E-mail *
Telefon
Usługa przesyłania zapytań ofertowych jest bezpłatna i nie rodzi żadnego zobowiązania po stronie zadającego pytanie. Administratorem danych osobowych jest AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Celem przetwarzania danych jest realizacja usługi i jest ograniczone czasowo do jej wykonania. Podstawa prawna: art. 5, 6, 12, 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).