Kalkulator online do wyznaczania impedancji tłumików ferrytowych

Pod adresem www.vishay.com/inductors/ferrite-bead-calculator można znaleźć kalkulator online umożliwiający wyznaczanie impedancji tłumików ferrytowych z oferty firmy Vishay. Jest to pierwsze tego typu narzędzie dostępne online. Uwzględnia tłumiki produkowane w trzech typach obudów: 0603, 0805 i 1206.

Po wybraniu rozmiaru obudowy i impedancji tłumika wyświetlany jest jego symbol, prąd znamionowy i wykres impedancji w funkcji częstotliwości.

Poniżej dostępne są suwaki umożliwiające określenie impedancji w funkcji częstotliwości (1 MHz...1 GHz) przy zerowym prądzie polaryzacji oraz impedancji dla zadanej częstotliwości w funkcji prądu polaryzacji (20...500 mA).

Zapytania ofertowe
Kalkulator online do wyznaczania impedancji tłumików ferrytowych
Zapytanie ofertowe