Consulting Techniczny: Customizacja Szaf Sterowniczych

Poniżej przedstawiamy przykładowe wymogi, mogące pomóc w dostosowaniu urządzenia pod specyficzne potrzeby klienta. Do przedstawienia konfiguracji sprzętu konieczne jest sprecyzowanie ze strony klienta wymagań, jakie ma spełniać dane urządzenie. Istotne jest tutaj określenie przede wszystkim wymogów dotyczących trzech podstawowych elementów, czyli jednostki komputerowej, obudowy – szafy oraz monitora.

Wymogi dotyczące szafy – obudowy

Jako pierwsze należy określić wymogi dotyczące samej szafy, będącej jednocześnie obudową dla komputera, zasilacza i monitora. Są to m.in.:

- Maksymalna waga urządzenia
- Maksymalny rozmiar (należy tutaj brać pod uwagę również ilość miejsca potrzebnego do montażu)
- Środowisko pracy, tj:

* Temperatura otoczenia
* Wilgotność otoczenia
* Zapylenie otoczenia

- Rodzaj materiału, z którego wykonana jest szafa (stal / stal nierdzewna)
- Czy wymagane jest dodatkowe chłodzenie:

* Kratki wentylacyjne
* Kratki wentylacyjne + wentylatory
* Kratki wentylacyjne + wentylatory + termostat

- Dodatkowe informacje:

* Czy w szafie mają być docelowo umieszczane dodatkowe, inne urządzenia
* Czy urządzenie ma posiadać dodatkowy przycisk zasilania wyprowadzony na obudowie
* Czy urządzenia ma posiadać dodatkowe zabezpieczenie w postaci bezpiecznika
* Jaki ma być kierunek otwierania drzwiczek szafy

Wymogi dotyczące komputera

Drugim zasadniczym elementem jest sama jednostka komputerowa, gdzie należy określić:

- Podstawowe wymagania:

* Procesor / oczekiwana moc obliczeniowa
* Ilość pamięci RAM
* Pojemność, ilość i rodzaj dysków

- Jakie sygnały mają być dopuszczone / wypuszczone z szafy i ile tych złącz należy wyprowadzić:

* Rodzaje i ilość wyprowadzonych sygnałów:

> USB
> RS-232/422/485
> LAN
> DIO/GPIO
> LPT
> Inne

* Sposoby wyprowadzenia sygnałów:

> Pojedyncze przepusty dla każdego z sygnałów
> Jeden przepust zbiorowy
> Pojedyncze przepusty dla określonych sygnałów oraz jeden zbiorowy do dowolnego wykorzystania

- Jak ma wyglądać komunikacja z internetem:
* Komunikacja poprzez sieć LAN
* Komunikacja poprzez sieć WLAN
* Komunikacja światłowodowa
* Komunikacja łączona
* Brak

Wymogi dotyczące monitora

Ostatnim elementem jest monitor, gdzie należy określić:

- Rozmiar monitora
- Rodzaj ekranu dotykowego:

* Pojemnościowy
* Rezystancyjny

Na podstawie tak zebranych danych jesteśmy w stanie określić wstępną konfigurację urządzenia.

Po zaakceptowaniu przez klienta konfiguracji sprzętowej przez klienta następuje etap przystosowywania takiej szafy sterowniczej.Dostosowywanie szafy

W najbardziej podstawowej wersji szafy znajdują się przede wszystkim jednostka komputerowa, zasilacz oraz zamontowany, w przednim panelu szafy, monitor. Standardowo wykonuje się również dostosowanie dolnego panelu szafy w celu wyprowadzenia odpowiednich sygnałów.

Montaż zasilacza

Zasilacz w szafie jest najczęściej zasilaczem modułowym. Podczas montażu zasilacza należy kierować się ograniczeniem długości połączeń kablowych wewnątrz szafy, dlatego zasilacz montowany jest zwykle bezpośrednio na płycie montażowej wewnątrz szafy, jak najbliżej przepustu kablowego kabla zasilania.

Możliwy jest również brak montażu wewnętrznego zasilacza, a jedynie doprowadzenie złącza zasilającego.

Montaż komputera

Montaż komputera, w zależności od jego wielkości i rodzaju, może odbyć się na dwa sposoby – bezpośrednio na płycie montażowej lub, w przypadku kiedy rozmiar oraz sposób mocowania na to pozwalają, na uchwycie VESA z tyłu monitora.

Montaż Monitora

Montaż monitora odbywa się przy użyciu uchwytów do montażu panelowego. Monitor znajduje się zwykle na przednim panelu szafy. Samo umiejscowienie monitora jest zwykle mało elastyczne, ze względu na rozmiary – w przypadku mniejszych monitorów istnieje większa możliwość dostosowania umiejscowienia monitora na przednim panelu szafy.

Dostosowywanie panelu dolnego

Dostosowanie panelu dolnego odbywa się zgodnie z wytycznymi określonymi przez klienta – klient określa liczbę oraz rodzaj sygnałów, które należy wyprowadzić, a także jaki ma być stopień szczelności całej szafy. Następnie przedstawiany jest mu do akceptacji projekt rozmieszczenia złącz lub przepustów kablowych na dolnym panelu.

Dodatkowe elementy

Jako dodatkowe elementy należy tutaj rozumieć umieszczenie w szafie dodatkowych elementów, pozwalających na lepsze skomunikowanie oraz zintegrowanie szafy z instalacją klienta. Mowa tutaj o m.in. switchach sieciowych, wyprowadzeniach anten Wi-Fi/GSM, chłodzeniu w postaci kratek wentylacyjnych czy też wentylatorów.


Cały artykuł dostępny na stronie CSI [https://www.csi.pl/consulting-techniczny/321-customizacja-szaf-sterowniczych]

Zapytania ofertowe
Consulting Techniczny: Customizacja Szaf Sterowniczych
Zapytaj o produkt
Zapytanie ofertowe
Dotyczy produktu
Consulting Techniczny: Customizacja Szaf Sterowniczych
Firma: CSI S.A.
Kategoria: Laboratoria pomiarowe i badawcze
Treść zapytania *
Imię i nazwisko *
Nazwa firmy
Adres firmy
Kod pocztowy
Miasto
E-mail *
Telefon
Usługa przesyłania zapytań ofertowych jest bezpłatna i nie rodzi żadnego zobowiązania po stronie zadającego pytanie. Administratorem danych osobowych jest AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Celem przetwarzania danych jest realizacja usługi i jest ograniczone czasowo do jej wykonania. Podstawa prawna: art. 5, 6, 12, 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).