Tani, ręczny licznik częstotliwości o zakresie pomiarowym do 3 GHz

Kategoria produktu: Narzędzia ręczne

PFM3000 firmy TTi to tani, ręczny licznik częstotliwości o zakresie pomiarowym do ponad 3 GHz. W najnowszej wersji licznik 8-cyfrowy zastąpiono licznikiem o rozdzielczości 8,5 cyfry, co pozwoliło na pełne wykorzystanie dostępnej rozdzielczości pomiarowej.

PFM3000 firmy TTi to tani, ręczny licznik częstotliwości o zakresie pomiarowym do ponad 3 GHz. W najnowszej wersji licznik 8-cyfrowy zastąpiono licznikiem o rozdzielczości 8,5 cyfry, co pozwoliło na pełne wykorzystanie dostępnej rozdzielczości pomiarowej. Dostępne są dwa podzakresy pomiarowe: A i B. 

W podzakresie A od 3Hz do 125 MHz rozdzielczość pomiarowa wynosi od 0,001 mHz (10-7Hz) do 100Hz, natomiast w podzakresie B (80 MHz do 3 GHz) rozdzielczość pomiarowa wynosi od 1Hz do 10 kHz. Pomiar okresu może się odbywać w zakresie od 8ns do 330ms przy rozdzielczości od 10-7ns do 1ms. 

Rozdzielczość jest uzależniona od częstotliwości sygnału wejściowego i ustalonego przez użytkownika czasu trwania pomiaru, który może wynosić 0,1s, 1s lub 10s. Dokładność pomiarowa jest sumą dokładności podstawy czasu wynoszącej nominalnie 2 ppm i rozdzielczości pomiarowej (+ 1 impuls). Czułość wejściowa wynosi 15mV rms dla fali sinusoidalnej z zakresu częstotliwości do 2 GHz, 25mV dla zakresu do 2,5 GHz oraz 50mV rms dla zakresu do 3 GHz.

Model PFM300 charakteryzuje się niewielkimi wymiarami i masą (81 ´ 173 ´ 30 mm, 200g). Jest zasilany baterią 9V zapewniającą 20-godzinny okres ciągłej pracy. Cena przyrządu na terenie UK wynosi 115 GBP + VAT.

Więcej na www.tti.eu

Zapytania ofertowe
Tani, ręczny licznik częstotliwości o zakresie pomiarowym do 3 GHz
Zapytanie ofertowe