Nowa wersja graficznego oprogramowania audio SigmaStudio dla procesorów SigmaDSP

Kategoria produktu: Oprogramowanie projektowe

Analog Devices informuje o wydaniu nowej wersji graficznego oprogramowania projektowego SigmaStudio dla procesorów SigmaDSP. W wersji 4.0 wprowadzono bardziej intuicyjne elementy interfejsu użytkownika, wsparcie dla innych aplikacji oraz komunikację międzyprocesową. Wszystko to ma na celu ułatwienie projektowania systemów audio dla sektora motoryzacyjnego i przemysłowego oraz systemów konsumenckich i profesjonalnych.

SigmaStudio 4.0 umożliwia obecnie kontrolę z innych środowisk projektowych, takich jak Python, Matlab, LabView czy .NET. Komunikacja międzyprocesowa pozwala na wysyłanie pakietów informacyjnych z SigmaStudio do jednego lub więcej procesorów zdalnych (np. przez TCP/IP).

Ponadto, program pozwala obecnie przyspieszyć cykl projektowy dzięki pośrednim wywołaniom funkcji wprowadzonym zamiast bezpośredniego mapowania pamięci, co eliminuje konieczność rekompilacji kodu mikroprocesora host oraz umożliwia integrowanie zewnętrznych algorytmów w środowisku SigmaStudio.