Biblioteki komponentów firmy Wurth Elektronik dostępne w serwisie GitHub

Wurth Elektronik oferuje teraz obszerną bibliotekę komponentów dla projektantów Altium, dostępną w serwisie GitHub. Gotowe modele komponentów i szczegółowe dane oszczędzają projektantom wysiłku związanego z koniecznością samodzielnego kompilowania modeli komponentów w środowisku do projektowania płytek drukowanych.

Baza danych do środowiska Altium jest stale poszerzana o nowe komponenty. Obejmuje nie tylko symbole graficzne i obrysy komponentów (footprint), ale też szczegółowe modele 3D i modele do symulacji SPICE. Biblioteki zostały utworzone w formacie dblib, co ułatwia ich integrację. Producent zaleca skorzystanie z narzędzia Git, aby zachować aktualność bazy danych i ułatwić klonowanie plików biblioteki.

Biblioteki dla projektantów Altium są dostępne pod adresem: https://github.com/WurthElektronik/Altium-Library.git.

Zapytania ofertowe
Biblioteki komponentów firmy Wurth Elektronik dostępne w serwisie GitHub
Zapytanie ofertowe