System morse

Produkt firmy:

Sabur Sp. z o.o.

Kategoria produktu: Firmy / Produkty

MORSE jest zaawansowanym systemem komunikacji opartym o urządzenia i oprogramowanie fi rmy RACOM. Jądrem systemu jest sieć złożona z radiomodemów wykorzystujących do transmisji danych drogą radiową metodę komutacji pakietów oraz unikatowy, antykolizyjny protokół. Duża prędkość przesyłu danych w pełni wykorzystująca możliwości kanału radiowego sprawia, że pojedyncze pakiety danych przesyłane są w krótszym czasie, co eliminuje ryzyko wystąpienia interferencji fal, a tym samym wystąpienia zakłóceń. System gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność, tak ważne przy sterowaniu procesami w automatyce.

MORSE jest zaawansowanym systemem komunikacji opartym o urządzenia i oprogramowanie fi rmy RACOM. Jądrem systemu jest sieć złożona z radiomodemów wykorzystujących do transmisji danych drogą radiową metodę komutacji pakietów oraz unikatowy, antykolizyjny protokół. Duża prędkość przesyłu danych w pełni wykorzystująca możliwości kanału radiowego sprawia, że pojedyncze pakiety danych przesyłane są w krótszym czasie, co eliminuje ryzyko wystąpienia interferencji fal, a tym samym wystąpienia zakłóceń. System gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność, tak ważne przy sterowaniu procesami w automatyce.

Zapytania ofertowe
Zapytanie ofertowe
Dotyczy produktu
System morse
Firma: Sabur Sp. z o.o.
Kategoria: Firmy / Produkty
Treść zapytania *
Imię i nazwisko *
Nazwa firmy
Adres firmy
Kod pocztowy
Miasto
E-mail *
Telefon
Usługa przesyłania zapytań ofertowych jest bezpłatna i nie rodzi żadnego zobowiązania po stronie zadającego pytanie. Administratorem danych osobowych jest AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Celem przetwarzania danych jest realizacja usługi i jest ograniczone czasowo do jej wykonania. Podstawa prawna: art. 5, 6, 12, 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).