Wtorek, 10 marca 2020

Bezpłatne warsztaty: LTSpice – ANALOG Hands-on Training

Warsztaty LTSpice – ANALOG Hands-on Training organizowane w Łodzi przez firmy Analog Devices i Arrow Electronics są poświęcone podstawom obsługi bezpłatnego symulatora układów analogowych LTSpice XVII, z którego uzyskane wyniki są weryfikowane z wykorzystaniem fizycznych układów elektronicznych. Organizatorzy zapraszają na szkolenie wszystkich inżynierów elektroników zainteresowanych poznaniem narzędzi do symulacji układów analogowych i świadomym porównaniem wyników symulacji z ich rzeczywistym działaniem.

Bezpłatne warsztaty: LTSpice – ANALOG Hands-on Training

Uzyskane wyniki z symulacji zostaną zweryfikowane podczas szkolenia na specjalnych zestawach, zbudowanych na podzespołach aktywnych z oferty Analog Devices, m.in.:

  • AD4622
  • AD8038
  • LTC6262
  • AD8515
  • SSM2212
  • ADP7118

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników w praktyce z możliwościami i obsługą bezpłatnego symulatora układów analogowych LTSpice XVII. Dodatkowo uczestnicy będą mieli możliwość poznania na interesujących przykładach wybrane możliwości podzespołów analogowych firmy Analog Devices oraz porównają ich działanie z wynikami symulacji.