Zgłoś się do odbioru biuletynu SOS i wygraj dwa razy!

| Wydarzenia

Jesienią 2011 spółka SOS electronic wprowadziła dla swoich klientów nowy, wyjątkowy biuletyn, który przygotowany jest "na miarę". Państwo sami wybierają, o czym chcą czytać i jak często będą go dostawać! Biuletyn zawiera artykuły produktowe na wysokim poziomie fachowym i stawia sobie za cel zwłaszcza informowanie projektantów o nowych trendach i elementach elektronicznych w branży.

Zgłoś się do odbioru biuletynu SOS i wygraj dwa razy!
Przygotowaniem artykułów zajmuje się specjalnie do tego zadania określony specjalista, który sam kiedyś pracował jako projektant, więc potrafi wczuć się w potrzeby podczas opracowywania aplikacji sprzętu elektronicznego.

Wyjątkowość biuletynu polega również na tym, że to właśnie Państwo sami mogą ustawić w swym profilu dziedzinę, z której przesyłane będą wiadomości, jak również okres ich przesyłania. Obecnie biuletyn przesyłany jest pod ponad 40-tu tysięcy adresów e-mailowych. Jeżeli nie ma Państwa jeszcze między nimi, mogą Państwo zgłosić się do jego odbioru. W roku 2012 są do tego dwa dodatkowe powody.

Zgłaszając się do odbioru, mogą Państwo wygrać jedną z nagród miesiąca. Z pomiędzy wszystkich, którzy zgłoszą się do odbioru biuletynu w danym miesiącu, zostanie wylosowany jeden zwycięzca cennej nagrody.

W dodatku ci, którzy zgłoszą się w ciągu roku 2012, a równocześnie podczas całego roku nie cofną swego zgłoszenia, wezmą udział w losowaniu o profesjonalną stację lutowniczą Weller WX 2!

Więc nie zapomnij:

  1. Zgłoszenia do odbioru biuletynu SOS można dokonać pod adresem
    www.soselectronic.pl/newsletter
    .
  2. W lutym 2012 wylosujemy zwycięzcę inteligentnego multimetra cyfrowego UNI-T UT71Ew cenie 200 €.
  3. Podczas całego roku biorą Państwo udział w losowaniu profesjonalnej stacji lutowniczej Weller WX 2021w cenie 1100 €.