Praktyczne seminarium ARM & LDRA

| Wydarzenia

Functional Safety Seminar 2018

Praktyczne seminarium ARM & LDRA

Tworzysz systemy wymagające podwyższonego bezpieczeństwa?

Tworzenie aplikacji, które mają spełnić przemysłowe (IEC 61508), medyczne       (IEC 62304) lub motoryzacyjne (ISO 26262) standardy certyfikacji zawsze było nietuzinkowym przedsięwzięciem. Proces tworzenia takiego kodu oraz produkt muszą spełniać wysokie standardy i są poddawane szczegółowej analizie, zanim ostatecznie przejdą audyty niezależnych organów certyfikujących.

A teraz nadeszły inteligentne samochody, IoT, IIoT itd.

Nie można już zakładać, że taki system jest bezpieczny, ponieważ jest izolowany.   A system niezabezpieczony nie może być bezpiecznym systemem, jeśli jest on podatny na agresorów.

ARM wraz z pakietem narzędzi LDRA może ułatwić Ci życie.

Ścieżka do pomyślnej certyfikacji obejmuje stosowanie wstępnie certyfikowanych komponentów i wykorzystanie zaawansowanych narzędzi do wspierania procesu tworzenia oprogramowania, a następnie przygotowania dokumentacji i dowodów potrzebnych do certyfikacji.

Weź udział w bezpłatnych konferencjach, porozmawiaj z ekspertami i zobacz, jak rozwiązania ARM i LDRA wraz ze sprawdzoną metodologią upraszczają certyfikację bezpieczeństwa funkcjonalnego.

Podczas prezentacji wyjaśnione zostaną różne aspekty bezpieczeństwa i ochrony funkcjonalnej LDRA i ARM. W sesjach praktycznych wykorzystany zostanie zestaw narzędzi LDRA i Keil MDK z płytą STM32-discovery, które rozpoczną się od importu wymagań i przykładów z programów Word i Excel. Od uczestników wymagane jest posiadanie notebook’a, który posłuży do instalacji naszych narzędzi i realizacji ćwiczeń praktycznych. Konferencje prowadzone będą w języku angielskim.