Szybka ścieżka - szansa na rozwój w 2019 roku

| Wydarzenia

Czynnik wyznaczający siłę danego przedsiębiorstwa to jego potencjał do innowacyjności. Dlatego też coraz więcej firm zwłaszcza z branż wysokich technologii opiera swoją działalność na szukaniu nowych, lepszych rozwiązań. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przygotowało na 2019 rok nową ofertę programów horyzontalnych dedykowanych przedsiębiorcom inwestującym w rozwiązania przyszłości.

Szybka ścieżka - szansa na rozwój w 2019 roku

Kierunek: innowacje

Spektrum działań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jest szerokie. Jako agencja wykonawcza ministra nauki i szkolnictwa wyższego, realizuje ono zadania z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa. Od momentu powstania, czyli przez ponad dekadę, jako platforma skutecznego dialogu między środowiskiem nauki i biznesu, Centrum przeznaczyło już ok. 50 miliardów złotych na wsparcie prac badawczo-rozwojowych polskich przedsiębiorstw, uczelni oraz instytutów badawczych.

Największym źródłem finansowania projektów B+R skierowanym do przedsiębiorców jest Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, w ramach którego NCBR realizuje konkurs "Szybka Ścieżka". Podobnie, jak w latach ubiegłych, o dofinansowane mogą starać się projekty, których efektem będzie stworzenie i wprowadzenie na rynek nowego lub znacząco ulepszonego produktu, usługi czy procesu.

Szybką ścieżką do innowacji

Dlaczego warto zwrócić szczególną uwagę na tzw. "Szybką Ścieżkę"? Konkurs NCBR jest skierowany do mikro, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw, a także konsorcjów. Konkurs daje większą szansę na uzyskanie dofinansowania, ze względu na tak istotne kwestie, jak chociażby: brak ograniczeń zakresu tematycznego, większą wartość kosztów kwalifikowanych, czy też znacznie częstsze nabory wniosków. Co więcej od bieżącego roku firmy, posiadające swoje konkretne projekty, mogą zgłaszać wnioski, zarówno indywidualnie, jak i w konsorcjach z innymi przedsiębiorcami czy jednostkami naukowymi.

Brak nakierowania "Szybkiej Ścieżki" na projekty dotyczące jedynie konkretnego obszaru tematycznego jest ogromną zaletą, ponieważ nie ogranicza przedsiębiorców. Każdy kto przedstawi projekt, który w sposób szczególny poprawi poziom innowacyjności przedsiębiorstwa, dzięki wykorzystaniu rezultatów prac badawczo-rozwojowych, i spełni kryteria konkursowe ma szansę na uzyskanie dofinansowania.

Wymagania ogólne odnośnie tematyki projektu znajdują się w wykazie Krajowych Inteligentnych Specjalizacji, gdzie ujęte zostały m.in. takie obszary jak zrównoważona energetyka oraz innowacyjne technologie i procesy przemysłowe (automatyka i robotyka, sensory, inteligentne sieci oraz technologie informacyjno-komunikacyjne).

Dofinansowanie - ile i na co?

W ramach konkursu "Szybka Ścieżka" otrzymać można nawet do 80% dofinansowania na realizacji projektu B+R. Na co konkretnie można przeznaczyć te środki? NCBR wesprze przedsiębiorcę m.in. w wypłacie wynagrodzeń dla kadry badawczo-rozwojowej, zarządzającej czy personelu pomocniczego.

Wśród kosztów kwalifikowanych ująć można także usługi badawcze, amortyzację lub leasing aparatury oraz wynajem laboratorium. Pieniądze z dofinansowania można przeznaczyć również na zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu.

Dodatkowo istnieje możliwość sfinansowania do 90% kosztów prac przedwdrożeniowych, czyli np. badania rynku przed wprowadzeniem nowego produktu czy usługi lub kosztów wymaganej certyfikacji rozwiązania.

Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro.

Terminy i budżety konkursów

Budżet 4 konkursów, które NCBR przeprowadzi w 2019 roku to aż 2,25 mld zł.

  • "Szybka Ścieżka" dla MŚP z certyfikatem Seal of Excellence, budżet: 50 mln zł, nabór wniosków: 1 kwietnia-29 listopada;
  • "Szybka Ścieżka" dla MŚP, dużych firm oraz konsorcjów (także z udziałem jednostek naukowych), budżet I konkursu: 1 050 mln zł, nabór wniosków: 1 kwietnia-1 lipca;
  • "Szybka Ścieżka" dedykowana projektom na rzecz dostępności, budżet: 50 mln zł, nabór wniosków: 1 kwietnia-1 lipca;
  • "Szybka Ścieżka" dla MŚP, dużych firm oraz konsorcjów (także z udziałem jednostek naukowych), budżet II konkursu: 1 100 mln zł, nabór wniosków: 16 września-16 grudnia;

Inne informacje z firmy