Współpraca Keysight z Qorvo 5G mmWave

| Wydarzenia

Rozwiązania Keysight Technologies do analizy zniekształceń modulacji pozwalają firme Qorvo w pełni charakteryzować moduły czołowe 5G mmWave podczas testów produkcyjnych.

Współpraca Keysight z Qorvo 5G mmWave

Nowe aplikacje do analizy zniekształceń modulacji dla dokładnych i tanich pomiarów szerokopasmowych sygnałów modulowanych.

Keysight Technologies, Inc. (NYSE: KEYS), wiodąca firma technologiczna, która pomaga przedsiębiorstwom, usługodawcom i rządom przyspieszać innowacje ogłosił, że nowy zestaw testów do analizy zniekształceń modulacji umożliwił firmie Qorvo w pełni scharakteryzowanie wydajności modułu czołowego 5G mmWave w teście produkcyjnym.
Qorvo, wiodący dostawca rozwiązań radiowych (RF) dla infrastruktury bezprzewodowej i obrony, wybrał nowy zestaw testów do analizy zniekształceń modulacji Keysighta, aby zmierzyć szerokopasmowe modulowane sygnały i zapewnić pełną zgodność 3GPP 5G new radio (NR) we wszystkich technologiach front-end do 43 GHz. Ta dodatkowa zdolność do testowania produkcji zwiększa wydajność systemu w całym okresie użytkowania produktu.

Zapewnienie niezawodnej i wydajnej komunikacji 5G mmWave wymaga rygorystycznego testowania elementów układu scalonego (IC) w warunkach liniowych i nieliniowych w całym procesie od projektu, walidacji do produkcji. Niedawno uruchomiona aplikacja zniekształceń modulacji Keysighta, która jest w pełni zintegrowana z analizatorem sieci PNA-X, umożliwia projektantom układów scalonych 5G i FEM precyzyjne, powtarzalne i szybkie scharakteryzowanie zachowania urządzenia pod modulowanym szerokopasmowym bodźcem sygnałowym.

„Współpraca Keysighta z Qorvo nad zaawansowanymi technologami pomiarowymi 5G przyczyniła się do opracowania nowego podejścia do oceny aktywnych urządzeń w warunkach prawidłowego bodźca protokołu”, powiedział Kailash Narayanan, wiceprezes grupy testującej Keysighta. „Nasz zestaw rozwiązań do testowania układów scalonych z nową aplikacją do analizy zniekształceń modulacji oferuje najszerszy w branży zakres dynamiki systemu, co prowadzi do dokładnych pomiarów parametrów, takich jak wielkość wektora błędu (EVM) i współczynnik przecieków sąsiednich kanałów (ACLR), które odgrywają znaczącą rolę w dostarczaniu wydajnej i niezawodnej komunikacji w sieci 5G. ”

„Cieszymy się, że możemy współpracować z firmą Keysight, sprawdzonym partnerem z wiedzą techniczną i wszechstronnym pakietem rozwiązań potrzebnych do dokładnego scharakteryzowania naszych nowych modułów czołowych 5G mmWave” - powiedział Roger Hall, dyrektor generalny wysokowydajnych rozwiązań w Qorvo. „Możliwości testowe IC firmy Keysight pomagają nam realizować strategiczne cele dostarczania naszym klientom produktów najwyższej jakości”.

Na temat Keysight Technologies
Keysight Technologies, Inc. (NYSE: KEYS), wiodąca firma technologiczna, która pomaga przedsiębiorstwom, usługodawcom i rządom przyspieszać innowacje. Rozwiązania Keysighta optymalizują sieci i wprowadzają produkty elektroniczne na rynek szybciej i przy niższych kosztach dzięki rozwianiom wspierającym wszystkie fazy powstania produktu od symulacji projektu, przez walidację prototypów, przez test produkcyjny po optymalizację w sieciach i środowiskach chmurowych. Keysight Technologies dostarcza rozwiązania dla wszystkich rynków związanych z komunikacją, lotniczego i obronnego, motoryzacyjnego, energetycznego, półprzewodnikowego i elektroniki ogólnej. Keysight wygenerował przychody w wysokości 3,9 mld USD w roku finansowym 2018. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.keysight.com.