Wiosenne promocje na merxu

| Wydarzenia

Wiosenne promocje na merxu

Wiosenne promocje na platformie merxu - „Darmowa dostawa” i „Bonus retrospektywny”

 

Unikalne funkcje platformy handlowej merXu nie kończą się na gwarancji współpracy tylko ze zweryfikowanymi partnerami oraz bezpośrednim kontakcie z dostawcą i możliwości negocjacji cen. Zarejestrowani Użytkownicy merXu mogą obecnie korzystać z dwóch różnych promocji.Promocja „Darmowa dostawa”
 
Do końca kwietnia 2021 r. zarejestrowani użytkownicy merXu mogą korzystać z darmowego transportu wszystkich zakupów o wartości powyżej określonej kwoty minimalnej, wynoszącej netto nie mniej niż 100 PLN. Warto wiec pospieszyć się z zakupami.
 
Zerowe koszty dostawy dotyczą nie tylko zakupów u dostawców z Polski, ale także artykułów przemysłowych kupionych na platformie od sprzedających z Czech, Estonii, Litwy i Słowacji.
 
W czasie trwania promocji do każdego zakupu za kwotę nie mniejszą niż wymienione uczestnik może:

  • otrzymać  zwrot poniesionych kosztów dostawy, po dokonaniu Zgłoszenia Zakupu Promocyjnego, tytułem premii pieniężnej, w formie noty kredytowej, na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika na jego koncie użytkownika na Platformie merXu w zakładce Moje konto - profil firmy, lub
  • przenieść obowiązek zapłaty wystawionej przez Sprzedającego faktury lub faktury VAT, w części odpowiadającej wartości usługi transportowej, na Merxu.

 
Więcej informacji nt. szczegółów promocji „Darmowa dostawa” na stronie https://lp.merxu.com/free-delivery 
Promocja „Bonus retrospektywny”

Drugą akcją trwającą od 15 marca 2021 r. jest promocja „Bonus retrospektywny”. Dotyczy ona zakupów na platformie merXu za określoną kwotę minimalną. Warunkiem udziału w promocji jest dokonanie zakupu lub zakupów produktów sprzedawanych za pośrednictwem platformy merXu za kwotę netto nie mniejszą niż 1000 PLN, w czasie nie dłuższym niż jeden miesiąc kalendarzowy, w okresie trwania promocji.

W czasie trwania promocji, po osiągnięciu określonej wartości zakupów promocyjnych w miesiącu kalendarzowym, w którym trwa promocja, klient uprawniony jest do otrzymania premii pieniężnej w wysokości:

 

Wartość zakupów Promocyjnych

Wysokość Premii pieniężnej

od 1000 do 2 500 PLN

8% wartości zakupów

od 2501 do 4 000 PLN

9% wartości zakupów

od 4 001 do 6 000 PLN

10% wartości zakupów

od 6 001 PLN

wartość ustalana indywidualnie


W przypadku gdy Uczestnik nie osiągnie wartości zakupów promocyjnych uprawniającej do otrzymania premii pieniężnej w jednym miesiącu kalendarzowym, wartość zakupów promocyjnych jest sumowana w kolejnych miesiącach kalendarzowych, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia wartości uprawniającej do otrzymania premii pieniężnej. Uczestnik otrzymuje premię pieniężną w formie noty kredytowej, na rachunek bankowy.
 
Szczegółowe zasady Promocji „Bonus retrospektywny” znajdują się na stronie https://lp.merxu.com/promotions-pl

Dostępne nowe wydanie
Pobierz bezpłatnie