Roboty przeznaczone do stref czystych Cleanroom oraz pracy w ciężkich warunkach!

| Wydarzenia

Roboty do zastosowań specjalnych! Sprawdź roboty przeznaczone do stref czystych Cleanroom oraz pracy w ciężkich warunkach!

Roboty przeznaczone do stref czystych Cleanroom oraz pracy w ciężkich warunkach!

Sprawdź roboty przeznaczone do stref czystych Cleanroom oraz pracy w ciężkich warunkach!

  • Roboty SCARA YK-XGP
  • Roboty SCARA YK-XGC/XC
  • Jednoosiowy robot FLIP-XC

Prezentowane roboty, zostały opracowane z myślą o pracy w środowiskach o dużym natężeniu pyłów, skraplającej się wody czy też pomieszczeniach o wysokiej czystości.

Roboty przemysłowe coraz częściej wspomagają pracę człowieka w zadaniach żmudnych i powtarzalnych. Najczęściej o ich wdrożeniu do linii produkcyjnych decydują takie czynniki jak zwiększenie wydajności, zmniejszenie kosztów czy poprawa jakości. Występują jednak typy działalności, gdzie na decyzję o automatyzacji mogą wpływać nie tylko czynniki ekonomiczne, ale również względy bezpieczeństwa czy zachowania czystości.

Co mogłoby się wydawać nieintuicyjne, podobna sytuacja ma miejsce przy działalnościach wymagających pracy w środowiskach o wysokim stopniu czystości. Tym razem wydostające się spod obudowy urządzenia cząstki pochodzące np. z klejów, uszczelek czy elementów zużywalnych mogą zanieczyścić pomieszczenie i zniszczyć rezultaty prowadzonych tam prac.

Dzięki postępowi technologicznemu automatyzacja produkcji w warunkach ciężkich, jeszcze do niedawna trudno osiągalna, staje się obecnie realną perspektywą dla wielu przedsiębiorców. Dostępne roboty, które zostały opracowane z myślą o pracy w środowiskach o dużym natężeniu pyłów, skraplającej się wody czy też pomieszczeniach o wysokiej czystości stanowią wydajne kosztowo rozwiązanie, która może wspierać pracę ludzkich rąk w pracach zagrażających zdrowiu bądź wymagających dużej precyzji.