SOS electronic – stabilna współpraca, nawet w czasach recesji

| Wydarzenia

W ciągu 30 lat SOS electronic mocno rozwinęło swoją działalność. Początkowo niewielkie przedsiębiorstwo z siedzibą w Europie Środkowej, obecnie cieszy się statusem uznanego dystrybutora.

SOS electronic – stabilna współpraca, nawet w czasach recesji

W ciągu 30 lat SOS electronic mocno rozwinęło swoją działalność. Początkowo niewielkie przedsiębiorstwo z siedzibą w Europie Środkowej, obecnie cieszy się statusem uznanego dystrybutora komponentów elektronicznych i rozwiązań technologicznych.

SOS electronic dostarcza wysokiej jakości artykuły od światowych producentów klientom z sektora produkcji przemysłowej, prowadzącym działalność w ponad 100 krajach na całym świecie. Firma od lat umacnia swoją pozycję na rynku dzięki stabilnemu wzrostowi obrotów, dobrej dyscyplinie płatniczej i specjalistycznej ofercie produktowej. Aktywnie wspiera klientów w całym procesie produkcji. Silnym zapleczem dla spółki SOS electronic jest również jej spółka matka, niemiecki holding Conrad. Firma sprzedaje swoje wyroby poprzez bezpośredniego przedstawiciela handlowego w 6 krajach oraz za pomocą platformy e-commerce.

Rzetelny podmiot gospodarczy o wysokiej wiarygodności podatkowej 

Korzystne wskaźniki ekonomiczne pod względem płynności i rentowności, jakie od dłuższego czasu uzyskuje spółka SOS electronic, przyczyniły się do nadania jej miana „rzetelnego podmiotu gospodarczego o wysokiej wiarygodności podatkowej” przez Administrację Finansową. Spółka otrzymała tę najwyższą możliwą ocenę wiarygodności podatkowej dzięki odpowiedzialnemu wypełnianiu obowiązków podatkowych. Jednocześnie firma utrzymuje dobrą dyscyplinę płatniczą i zdolność do opłacania faktur, średnio na 3 dni przed terminem płatności.

Międzynarodowa ocena stabilności przedsiębiorstwa

Firma SOS electronic zachowała stabilność ekonomiczną nawet w czasie niestabilnej sytuacji na świecie. Taką analizę przedstawiła amerykańska agencja Dun & Bradstreet oceniająca podmioty na podstawie ich danych biznesowych. SOS electronic uzyskała wskaźnik ryzyka upadłości „Failure Score” 100 - wynik ten w rzeczywistości oznacza brak ryzyka. Jest to najwyższa ocena, jaką może otrzymać podmiot gospodarczy. Należy zauważyć, że średnio wskaźnik ryzyka upadłości w branży, w której działa również SOS electronic, wynosi 39. Jednak spółka utrzymuje podobną pozycję już od dłuższego czasu. Na uzyskany wynik nie wpłynęła globalna pandemia Covid-19, konflikt wojenny w Ukrainie, wzrost cen energii ani wysokie tempo inflacji. Biorąc pod uwagę stabilność powyższych wskaźników, ryzyko zakłócenia wzrostu gospodarczego firmy w ciągu najbliższych 12 miesięcy jest bliskie zeru (oceniane jest na poziomie 0,01%).

 

Stale rosnące obroty dzięki platformie e-commerce 

Stały wzrost zainteresowania klientów usługami z zakresu dostaw i zakupu produktów pozytywnie wpływa na wskaźniki ekonomiczne SOS electronic. Transformacja firmy obejmująca cyfryzację bezpośrednio wpłynęła na obroty, które od lat mają tendencję wzrostową. Dzięki platformie e-commerce spółka stopniowo zyskiwała popularność i obecnie rozpoznawana jest przez klientów w krajach całej Europy, Azji i Stanów Zjednoczonych Ameryki.