Certyfikat AEO dla Wamtechnik

| Wydarzenia

Firma Wamtechnik uzyskała status AEO (Authorised Economic Operator – Upoważniony Przedsiębiorca).

Certyfikat AEO dla Wamtechnik

Firma Wamtechnik uzyskała status AEO (Authorised Economic Operator – Upoważniony Przedsiębiorca). AEO to prestiżowy, rozpoznawalny w całej Unii Europejskiej certyfikat celny, pozwalający na uproszczenie procedur związanych z międzynarodowym transportem towarów.

By uzyskać status AEO, należy spełnić wyśrubowane wymagania stawiane przez Unijny Kodeks Celny. Certyfikacja poprzedzona jest szczegółowym audytem prowadzonym przez administrację celną. W procesie weryfikacji sprawdzane są wymagania w zakresie przestrzegania przepisów celnych, organizacji i nadzoru nad systemami zarządzania ewidencjami handlowymi oraz stosowania standardów bezpieczeństwa i ochrony obiektów, przesyłek, danych i informacji. Odpowiednie kryteria muszą spełnić również sami pracownicy, a ocenie podlegają kwalifikacje zespołu oraz status niekaralności.

Certyfikat AEO gwarantuje bezpieczny łańcuch dostaw oraz uprawnia do korzystania z ułatwień w kontroli celnej w zakresie bezpieczeństwa i ochrony. W praktyce oznacza to uproszczenie procedur celnych, mniejszą częstotliwość inspekcji, uprzywilejowane traktowanie deklaracji celnych oraz usprawnione procedury uzyskiwania pozwoleń wydawanych przez administrację celną.