CSI S.A. - nowa forma prawna spółki

| Realizacje

Miło nam poinformować, że w dniu 2 stycznia 2019 roku nastąpiło przekształcenie firmy CSI B. Marzec, B. Marzec, A. Zasucha Sp. J. w spółkę akcyjną, poprzez dokonanie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym

CSI S.A. - nowa forma prawna spółki

Miło nam poinformować, że w dniu 2 stycznia 2019 roku nastąpiło przekształcenie firmy CSI B. Marzec, B. Marzec, A. Zasucha Sp. J. w spółkę akcyjną, poprzez dokonanie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Nowa skrócona nazwa firmy brzmi: CSI S.A. W związku z powyższym wszelkie faktury VAT, jak również dokumentacja odnosząca się do współpracy handlowej z CSI od daty rejestracji przekształcenia powinna zawierać nową nazwę Spółki. Zmiana formy prawnej CSI nie pociąga za sobą zmian nadanego dotychczas numeru NIP i Regon. Numer rachunku bankowego również pozostaje bez zmian. Spółce został nadany nowy numer wpisu w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Przekształcenie nie ma wpływu na kontynuację prowadzonej działalności oraz na ważność zawartych umów. CSI S.A. przejmuje wszystkie prawa i obowiązki spółki CSI B. Marzec, B. Marzec, A. Zasucha Sp. J. W wypadku, gdyby pojawiły się z Państwa strony jakiekolwiek pytania lub zaistniała potrzeba udzielenia dodatkowych informacji związanych ze zmianą formy prawnej/nazwy przez CSI prosimy o przesłanie wiadomości na adres: kontakt@csi.pl 

CSI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000763119; NIP: 6772371515; wysokość kapitału zakładowego wynosi 216 666, 00 zł; kapitał został w pełni opłacony.