GL Optic stworzyło Laboratorium Wzorcujące I Badawcze Promieniowania Optycznego ( CARLO )

| Realizacje

Jedyne w Europie Środkowo-Wschodniej laboratorium wyposażone w promiennik ciała doskonale czarnego. Oferuje usługi pomiarowe oraz wzorcowanie instrumentów.

GL Optic stworzyło Laboratorium Wzorcujące I Badawcze Promieniowania Optycznego ( CARLO )

Do tej pory GL Optic było znane jako producent precyzyjnych instrumentów pomiarowych oraz kompleksowych rozwiązań i systemów do spektralnego pomiaru światła. W naszej ofercie, znajdują się między innymi inteligentnie zaprojektowane, intuicyjne i precyzyjne spektroradiometry, kule całkujące, goniometry, kamery pomiaru luminancji oraz oprogramowanie analityczne. Teraz wachlarz możliwości wsparcia producentów i dystrybutorów oświetlenia został poszerzony o profesjonalne usługi pomiarowe oraz wzorcowanie instrumentów dostępne w naszym nowym laboratorium.

CARLO – centrum doskonałości, wyposażone w promiennik ciała doskonale czarnego

2 lata badań, testowania i doskonalenia urządzeń i systemów zaowocowało stworzeniem nowej infrastruktury kalibracyjno-pomiarowej. CARLO (Laboratorium Wzorcujące i Badawcze Promieniowania Optycznego) jest jedynym laboratorium w Europie Środkowo-Wschodniej wyposażonym w pierwotny wzorzec odniesienia do realizacji jednostki widmowego rozkładu natężenia napromienienia, czyli promiennik ciała doskonale czarnego. Rdzeń ciała doskonale czarnego jest wykonany z kompozytu grafitowego, który jest podgrzewany za pomocą grzałek elektrycznych, i w sposób przewidywalny zmienia temperature barwową emitowanego światła wraz ze zmianą temperatury. Jest to fizyczna realizacja matematycznego modelu umiejscowienia ciała doskonale czarnego Maxa Planka. Promiennik ciała doskonale czarnego wraz z automatycznym komparatorem optycznym i podwójnym monochromatorem stanowi realizację standardu widmowego natężenia napromienienia. Służy do wytwarzania wzorców promieniowania optycznego w zakresie widmowym 200-2400 nm. Na żądanie może być również używany do kalibracji spektralnej spektroradiometru. 

Laboratorium powstało w ramach projektu pt. "Utworzenie laboratorium wzorcowania optycznego i przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych nad opracowaniem realizacji wzorca promieniowania" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Wzorcowanie instrumentów spektroradiometrycznych

Nasza wiedza, poparta 10-letnim doświadczeniem w branży pomiarów oświetlenia i możliwości kalibracyjne pozwalają na dokładne wzorcowanie spektralne, począwszy od zakresu ultrafioletu UV-C 200 - 280 nm, UV-B 280 - 315 nm do UV-A 315 - 380 nm. W przypadku konkretnego oprzyrządowania możemy zaoferować rozszerzone kalibracje NIR, począwszy od 780-2400nm. Wzorcowanie wykonywane są na specjalistycznych stanowiskach dedykowanych dla różnych etapów. Przeczytaj więcej o tym procesie https://gloptic.com/pl/services/instrument-calibration-services/

Pomiary fotometryczne i radiometryczne

W CARLO jesteśmy w stanie zmierzyć między innymi dla dużych opraw lub modułów LED strumień świetlny, moc promienistą, skuteczność świetlną, barwę i migotanie. Najczęściej są to pomiary fotometryczne za pomocą goniospektroradiometru lub system z kulą całkującą.

 CARLO oferuje testowanie lamp UV-C

Udowodniono naukowo, że promieniowanie UV-C skutecznie usuwa wirusy, ale musi spełniać określone warunki. Testowanie wydajności lamp UV LED, z naszym systemem goniospektroradiometrycznym, umożliwia utrzymanie prawidłowego procesu dezynfekcji. Wyniki pomiaru można przedstawić na diagramie rozsyłu mocy promienistej (ang. RID – Radiant Intensity Distribution), pomiarach natężenia promieniowania UV i strumienia energetycznego UV.

Niska niepewność i identyfikowalność wyników to nasze kluczowe wartości

Promiennik ciała doskonale czarnego to typ wzorca odniesienia, który można znaleźć tylko w wiodących instytutach pomiarowych (NMI) na świecie, takich jak NIST, PTB, NPL czy VNIIOFI. Wyniki uzyskane w CARLO są potwierdzone  badaniami porównawczymi z VNIIOFI Institute. Absolutna kalibracja widmowa GL Optic jest odnoszona do VNIIOFI, NIST i PTB.