Szkolenie on-line: "Kontrola czystości powietrza i czystości powierzchni płaskich w cleanroom w klasach ISO"

| Szkolenie Artykuły

Szkolenie on-line: "Kontrola czystości powietrza i czystości powierzchni płaskich w cleanroom w klasach ISO"

Celem szkolenia jest:

 • Nabycie wiedzy związanej z czystością powietrza oraz czystością powierzchni płaskich w pomieszczeniach typu cleanroom. Kursanci otrzymają wiedzę umożliwiającą przygotowanie pomiarów zarówno czystości pyłowej powietrza jak i czystości powierzchni płaskich (PDR). 

Szkolenie niezbędne dla: 

 1. Osób chcących nabyć bądź poszerzyć dotychczasową wiedzę na temat kontroli zanieczyszczeń w pomieszczeniu czystym
 2. Osobom kontrolującym proces oraz warunki środowiskowe w pomieszczeniach czystych

Uczestnicy po ukończeniu szkolenia będą potrafili:

 • dobrać mierniki do potrzeb pomieszczenia 
 • opracować siatkę pomiarową
 • kreślić ilość punktów pomiarowych
 • ustalić miejsca krytyczne procesu w których należy wykonać pomiar
 • zinterpretować wyniki pomiarów w odniesieniu do normy PN EN 14644
 • wykazać różnice między czystością pyłową powietrza a czystością powierzchni płaskich oraz korelacje między nimi 

Szczegółowe zakresy wiedzy przekazanej na szkoleniu:

1. Kontrola czystości pyłowej powietrza
2. Kontrola czystości powierzchni płaskich
3. Dobór mierników
4. Zależność między PDR a stężeniem cząstek stałych w powietrzu
5. Monitoring ciągły zanieczyszczeń
6. Przygotowanie dokumentacji z pomiarów
7. Sposoby zmniejszenia ryzyka zanieczyszczenia pomieszczenia czystego
8. Wprowadzenie do innych pomiarów, np.: mikrobiologiczne, zanieczyszczenia molekularne, antystatyka

Trener z międzynarodową akredytacją ICCCS (www.icccs.net) w dziedzinie stref czystych.

 Do odbycia szkolenia online konieczne są:

 • Komputer z dostępem do Internetu;
 • Dostęp do platformy MS Teams lub Zoom

Informacje organizacyjne: 

 • Czas trwania szkolenia: 1 dzień, 7 godzin szkolenia, od 9:00 do 16:00 (w tym przerwy kawowe i obiadawa).
 • Koszt szkolenia wynosi 1800 zł netto/osoba 
 • W cenę wliczone są materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia kursu.
 • Po szkoleniu wystawiamy fakturę VAT płatną przelewem.

Zastrzegamy możliwość odwołania lub przesunięcia terminu szkolenia, jeśli liczba zainteresowanych nie przekroczy wymaganego minimum.

Więcej informacji na temat szkolenia: www.cleanproject.pl/kategoria/szkolenia/

W sprawie zapisów na szkolenie prosimy o przesłanie informacji na adres: trainings@cleanproject.pl

Cleanproject sp. z o.o. sp. k.
Aleja Krakowska 110/114 Budynek B-25
02-256 Warszawa
Telefon: +48 22 123 5534 Fax: +48 22 123 5528
Internet: www.cleanproject.pl
E-mail: julia.kustra@cleanproject.pl
Mobile: +48 536 369 615

Zobacz również

Dostępne nowe wydanie
Pobierz bezpłatnie