logo

Wave-Test Sp. z o.o.

Bonifraterska 17, Warszawa 00-203

Produkty
Informacje z firmy
Kalendarium

Firma Wave-Test jest dystrybutorem niemieckiej firmy NARDA Safety Test Solutions GmbH [www.narda-sts.com] należącej do amerykańskiego koncernu L3Harris Technologies Inc. Oferta NARDA-STS obejmuje:

  • ekspozymetry osobiste,
  • przyrządy przenośne z sondami dookólnymi do pomiarów pól elektromagnetycznych (PEM) pod kątem bezpieczeństwa w śro­dowisku i na stanowiskach pracy,
  • przyrządy przenośne z antenami kierunkowymi do lokalizacji i identyfikacji emisji elektromagnetycznych,
  • radionamierniki do mobilnej lokalizacji źródeł emisji,
  • autonomiczne systemy stacjonarne do monitoringu widma czę­stotliwości.

Ekspozymetry osobiste

RadMan 2, Nardalert S3 – mierniki noszone na odzieży przez pracowników jako środki ochrony osobistej przed polem E-M. Urzą­dzenia te monitorują natężenie pola i alarmują, gdy przekracza ono wartości dopuszczalne na stanowisku pracy. Stosowane są przez monterów pracujących na stacjach bazowych telefonii komórkowej, przy nadajnikach RTV, przy radarach itp.

Mierniki natężenia pola EM

NBM-520/550 – szerokopasmowe mierniki pod­ręczne współpracujące z serią sond do pomiarów PEM w zakresie częstotliwości 100 kHz – 90 GHz. Sonda pomiarowa zawiera trzy ortogonalnie roz­mieszczone cewki lub dipole odbiorcze, których łączne działanie zapewnia izotropowość charak­terystyki odbiorczej.

SRM-3006 – przenośny, selektywny miernik na­tężenia pola EM współpracujący z dedykowa­nymi antenami pomiarowymi o charakterystyce izotropowej lub dipolowej. Pasmo pracy miernika 9 kHz – 6 GHz obejmuje większość powszechnie występujących źródeł promieniowania EM, w tym wszystkie systemy telefonii komórkowej.

EHP-50F / EHP-200A – selektywne, autonomicz­ne, sondy do pomiarów pól E i H z wbudowanym analizatorem FFT o paśmie pracy odpowiednio do 400 kHz i do 30 MHz. Sondy EHP są wyposażone we własne zasilanie i pamięć do zapisu danych, co umożliwia wielogodzinną pracę autonomicz­ną. Sondę zamontowaną na trójnogu pozostawia się na stanowisku pomiarowym np. na 24 h. W tym czasie następuje akwizycja danych pomiarowych i ich zapis we wbudowanej pamięci. Po powrocie do laboratorium głowicę podłącza się do komputera i przeprowadza dokładną analizę danych pomiarowych wraz z wizualizacją widma.

Lokalizacja źródeł emisji E-M

IDA2 – przenośny analizator widma i sygnałów do wyszukiwania emisji elektromagnetycznych w paśmie do 6 GHz. Analizator IDA2 wyposażony jest w anteny kierunkowe i specjalistyczne opro­gramowanie pozwalające na identyfikację sygnałów i lokalizację źródeł emisji.

SignalShark – zaawansowany analizator widma i sygnałów do wyszukiwania i klasyfikacji emisji elektromagnetycznych w paśmie do 8 GHz. Analizator oferuje pasmo analizy „real-time” do 40 MHz i szybkość przemiatania w dziedzinie częstotliwości do 50 GHz/s. W wersji przenośnej przyrząd ma kolorowy ekran dotykowy o prze­kątnej 10,4’’. Dostępny jest również w wersjach „rack-mounted” i „outdoor”.

SignalShark oraz IDA2 łączą funkcje skanera częstotliwości, od­biornika, analizatora widma, analizatora sygnałów i namiernika triangulacyjnego w jednym urządzeniu. Analizatory współpracują z ręcznymi, aktywnymi antenami kierunkowymi. Procedura trian­gulacyjna SmartDF polega na jednoczesnym pomiarze położenia (GPS), azymutu (kompas elektroniczny) i poziomu sygnału (od­biornik). Dane są przetwarzane łącznie, umożliwiając skuteczne lokalizowanie źródeł sygnałów i zakłóceń. Położenie źródła emisji wyświetlane jest na mapie.

SignalShark współpracuje dodatkowo z antenami ADFA do auto­matycznego radionamierzania kierunku nieznanych emisji elektro­magnetycznych. ADFA ma kształt okrągłej kopuły kryjącej wieniec dipoli rozłożonych równomiernie na obwodzie anteny. Kierunek emisji jest określany na zasadzie porównania faz sygnałów po­chodzących z różnych dipoli odbiorczych. Wynikiem pomiaru jest dokładny azymut i przybliżona elewacja źródła. Antenę montuje się na trójnogu lub na dachu samochodu.

Rozwiń
Zapytania ofertowe
Skontaktuj się z firmą Wave-Test Sp. z o.o. za pomocą systemu zapytań ofertowych

wczytaj więcej

Zapytanie ofertowe
Dotyczy firmy
Wave-Test Sp. z o.o.
Treść zapytania *
Imię i nazwisko *
Nazwa firmy
Adres firmy
Kod pocztowy
Miasto
E-mail *
Telefon
Usługa przesyłania zapytań ofertowych jest bezpłatna i nie rodzi żadnego zobowiązania po stronie zadającego pytanie. Administratorem danych osobowych jest AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Celem przetwarzania danych jest realizacja usługi i jest ograniczone czasowo do jej wykonania. Podstawa prawna: art. 5, 6, 12, 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
Dostępne nowe wydanie
Pobierz bezpłatnie