Covid-19
Wraz z drugą falą pandemii w stosunku
do wielu ważnych imprez targowych wkradła się niepewność, czy zostaną przeprowadzone,
wynikająca z możliwości pojawienia się lokalnych ognisk zakażeń oraz zaostrzenia restrykcji. Organizatorzy wkładają wiele wysiłku i starań w to, aby uczynić spotkania branżowe bezpiecznymi, niemniej podlegają oni pod decyzje władz i muszą się im podporządkować. Z tych przyczyn zalecamy, na krótko przed wyjazdem na daną imprezę,
sprawdzenie na jej oficjalnej stronie, czy nie została ona odwołana lub zamieniona na wersję online.

Maj

24 Maj - 27 Maj
Konferencja | Austin (USA)
26 Maj
Konferencja | Wrocław
31 Maj - 02 Cze
Renex | Szkolenie | Włoclawek

Czerwiec

08 Cze - 11 Cze
Targi krajowe | Poznań
08 Cze - 11 Cze
Targi zagraniczne | Belgrad (Serbia)
08 Cze - 10 Cze
Targi zagraniczne | Kolonia (Niemcy)
09 Cze
Targi krajowe | Kraków
Dostępne nowe wydanie
Pobierz bezpłatnie