Covid-19
Wraz z drugą falą pandemii w stosunku
do wielu ważnych imprez targowych wkradła się niepewność, czy zostaną przeprowadzone,
wynikająca z możliwości pojawienia się lokalnych ognisk zakażeń oraz zaostrzenia restrykcji. Organizatorzy wkładają wiele wysiłku i starań w to, aby uczynić spotkania branżowe bezpiecznymi, niemniej podlegają oni pod decyzje władz i muszą się im podporządkować. Z tych przyczyn zalecamy, na krótko przed wyjazdem na daną imprezę,
sprawdzenie na jej oficjalnej stronie, czy nie została ona odwołana lub zamieniona na wersję online.

Maj

18 Maj - 21 Maj
Targi zagraniczne | Belgrad (Serbia)
19 Maj - 20 Maj
Targi zagraniczne | Antwerpia (Belgia)
19 Maj - 20 Maj
Targi zagraniczne | Berno (Szwajcaria)
24 Maj - 27 Maj
Konferencja | Austin (USA)

Czerwiec

08 Cze - 11 Cze
Targi krajowe | Poznań
08 Cze - 10 Cze
Targi zagraniczne | Kolonia (Niemcy)
09 Cze
Targi krajowe | Kraków