Przekładniki prądowe i napięciowe dla energetyki

| Energetab 2015 Artykuły

W wielu miejscach systemów energetycznych do pomiarów potrzebna jest znajomość wartości napięć zasilających oraz prądów płynących w obwodach. Do pomiaru prądów i napięć przemiennych w takich aplikacjach wykorzystuje się przekładniki, pozwalające na pomiar dużych prądów przy użyciu mierników o mniejszych zakresach pomiarowych. Przekładniki (transformatory pomiarowe) zapewniają izolację galwaniczną obwodu wtórnego od pierwotnego. Ze względu na rodzaj przetwarzanej wielkości fizycznej rozróżniamy przekładniki prądowe i napięciowe.

Przekładniki prądowe i napięciowe dla energetyki

W obwodach roboczych zazwyczaj wartości prądów sięgają rzędu kilku tysięcy amperów, co sprawia, że bardzo niebezpieczne lub wręcz niemożliwe jest wykonanie bezpośrednich pomiarów. Z tego względu wykorzystuje się do pomiarów przekładniki prądowe, które przetwarzają prąd płynący w obwodzie pierwotnym na prąd w obwodzie wtórnym, przy zachowaniu wymagań określonych normami w zakresie dokładności przetwarzania.

Przekładniki prądowe niskiego napięcia Frer stosowane są do pomiarów prądów płynących w obwodach o wartościach do 10 000 A oraz układach zabezpieczeń w urządzeniach elektrycznych o najwyższym dopuszczalnym napięciu 0,72 kV lub maksymalnie 1,2 kV i częstotliwości 50-60 Hz. Pracują one w zakresie temperatur otoczenia od -25 do 50°C w normalnych warunkach środowiskowych.

Przekładniki pomiarowe dostępne są w klasach dokładności 0,2, 0,2s, 0,5, 0,5s, 1, 3, zaś przekładniki do zabezpieczeń w klasach 5P5; 5P10; 5P15; 5P20. W zależności od typu, przeznaczone są do montażu na kablach lub bezpośrednio na szynach toru prądowego (dostępne również przekładniki uniwersalne na szynę i przewód). Ponadto przekładniki w klasach dokładności 0,2, 0,2s, 0,5, 0,5s są dopuszczone do legalizacji (świadectwo GUM).

Inż. Marcin Rogalewski
inżynier ds. technicznych
DACPOL
www.dacpol.eu