Miernik do pomiarów natężenia pola elektromagnetycznego

Produkt firmy:

HIK-Consulting

Kategoria produktu: Aparatura elektroniczna

SMP2 Wavecontrol to szerokopasmowy miernik do pomiarów natężenia pola elektromagnetycznego z głowicą o charakterystyce izotropowej, która zapewnia dokładny pomiar i niezależny od położenia anteny. Jest przeznaczony do pomiaru stopnia narażenia ludzi na pola elektromagnetyczne w paśmie od DC do 40 GHz zgodnie z normami ICNIRP, IEC, EN, IEEE, dyrektywą europejską 2013/35/UE, FCC i innymi standardami.

Poprzez zmianę głowicy pomiarowej możliwa jest realizacja pomiarów szerokopasmowych lub prowadzenie badań selektywnych w wybranym paśmie. Producent oferuje ponad 8 takich sond, które przyrząd rozpoznaje i konfiguruje automatycznie po zamontowaniu. Miernik podaje wyniki pomiaru pola E w V/M, µW/cm², W/m², dla pola H są to nT, µT, A/m mG, % i in.

Może pracować jako rejestrator zapisując wyniki pomiarów czasie od 0,5 s do 6 min, dokonywać uśredniania wyników w przedziale czasowym od 10 s do 30 min oraz wykonywać zaplanowane badania od określonej porze. Możliwe jest też zaprogramowanie alarmu, który zostanie wywołany po przekroczeniu zadanego natężenia pola.

Pojemność pamięci wynosi 1 MS, a dane można pobierać z użyciem interfejsu USB. Przyrząd zawiera kolorowy wyświetlacz o rozdzielczości 480x272 pikseli, a jego akumulator litowo-jonowy starcza na 6,5-20 h pracy w zależności od wykorzystywanej sondy. Wymiary to 100 x 215 x 40 mm waga 630 g.

Zapytanie ofertowe
Dotyczy produktu
Miernik do pomiarów natężenia pola elektromagnetycznego
Firma: HIK-Consulting
Kategoria: Aparatura elektroniczna
Treść zapytania *
Imię i nazwisko *
Nazwa firmy
Adres firmy
Kod pocztowy
Miasto
E-mail *
Telefon
Usługa przesyłania zapytań ofertowych jest bezpłatna i nie rodzi żadnego zobowiązania po stronie zadającego pytanie. Administratorem danych osobowych jest AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Celem przetwarzania danych jest realizacja usługi i jest ograniczone czasowo do jej wykonania. Podstawa prawna: art. 5, 6, 12, 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).