Sonda różnicowa na pasmo 7 GHz do oscyloskopów DS70000

Rigol wprowadza do oferty sondę różnicową PVA8000 na pasmo 7 GHz, przeznaczoną do współpracy z oscyloskopami serii DS70000. Występuje ona również w wariancie 3,5 GHz (ozn. PVA8350) oraz asymetrycznym. Wszystkie są oparte na tym samym układzie ASIC "Phoenix". Po podłączeniu sondy, oscyloskop automatycznie wykrywa jej typ i rozpoczyna procedurę kalibracji.

Sonda PVA8000 charakteryzuje się czasem narastania od 70 ps i tłumieniem sygnałów sumacyjnych sięgającym 40 dB. Jej impedancja wejściowa wynosi 50 kΩ dla źródeł różnicowych i 25 kΩ dla asymetrycznych. Rozstaw elektrod w przypadku modeli różnicowych może być wygodnie regulowany przez użytkownika. Co więcej, istnieje możliwość zdefiniowania trzech rozstawów, które mogą być łatwo zmieniane poprzez naciśnięcie przycisku na sondzie. Aby umożliwić dotarcie elektrod do ścieżek drukowanych w różnych typach obwodów, producent dostarcza do sondy 4 różne warianty głowicy.

Zapytania ofertowe
Sonda różnicowa na pasmo 7 GHz do oscyloskopów DS70000
Zapytanie ofertowe