Siglent rozszerza zakres częstotliwości aparatury pomiarowej do 26,5 GHz

Łączność satelitarna, radary oraz najnowszy system komunikacji mobilnej pracują w mikrofalowym zakresie częstotliwości. Podczas prac rozwojowych w tym obszarze, konstruktorzy muszą zmierzyć się z wieloma wyzwaniami, wymagającymi zaawansowanej aparatury pomiarowej. Nowo wprowadzone przyrządy firmy Siglent umożliwiają prowadzenie pomiarów w paśmie X i K do 26,5 GHz.

Analizator widma SSA5000A występuje w dwóch wariantach o zakresie częstotliwości pracy od 9 kHz do 13,6 lub 26,5 GHz. Oba charakteryzują się współczynnikiem DANL równym -165 dBm/Hz i małymi szumami fazowymi (105 dBc/Hz). Zawierają 12-calowy wyświetlacz z ekranem dotykowym. Poza komunikacją i aplikacjami IoT, mogą znaleźć zastosowanie przy testowaniu komponentów w.cz. i badaniu nadajników. Opcjonalne wyposażenie obejmuje funkcję analizy modulacji analogowej (AM, FM) i cyfrowej (ASK, FSK, PSK, MSK, QAM). Ponadto, analizatory te oferują intuicyjne funkcje pomiaru EVM i innych parametrów jakości transmisji oraz tryby graficzne analizy diagramu oka i konstelacji.

SSA5000A może przechwytywać sygnały nieciągłe, korzystając z opcjonalnego trybu czasu rzeczywistego (RTSA). Zapewnia on szerokość pasma analizy do 40 MHz i został wprowadzony w celu ułatwienia analizy transmisji korzystającej m.in. z protokołu Bluetooth. Opcjonalna funkcja EMI umożliwia prowadzenie wstępnych testów kompatybilności elektromagnetycznej. Analizator SSA5000A można zakupić w wersji podstawowej, a następnie wyposażać go w dodatkowe funkcje i rozszerzać zakres częstotliwości pracy.

Generator sygnałowy SSG5000A RF/MW umożliwia wytwarzanie czystej fali sinusoidalnej o częstotliwości do 20 GHz. Dzięki małym szumom fazowym (-120 dBc/Hz) i kontroli mocy, może być stosowany w wysokoczęstotliwościowych generatorach LO m.in. w radarach, fizyce kwantowej oraz do weryfikacji parametrów podzespołów w.cz. SSG5000A oferuje również możliwość przemiatania częstotliwości i poziomu, pozwalającą skrócić czas prowadzenia testów.

Zapytania ofertowe
Siglent rozszerza zakres częstotliwości aparatury pomiarowej do 26,5 GHz
Zapytanie ofertowe