UMG 96-PQ-L

UMG 96-PQ-L: modułowo rozbudowywalny analizator sieci

Niezależnie od tego, czy chodzi o analizę jakości energii, monitorowanie prądu różnicowego czy monitorowanie temperatury, UMG 96-PQ-L oferuje odpowiednie funkcje do każdego zastosowania. Dzięki UMG 96-PQ-L możliwe jest teraz ekonomiczne zapewnienie pełnej przejrzystości jakości energii na każdym poziomie, a tym samym uniknięcie awarii systemu.

Pomiary zdarzeń pełno okresowych mogą być wyświetlane i analizowane bezpośrednio na wyświetlaczu. Dodatkowo modułowa sieć oferuje dużą pamięć, która dzięki specjalnej metodzie kompresji danych zapewnia kilkuletnie przechowywanie.

Partycjonowanie pamięci masowej pozwala na długoterminowe przechowywanie danych dotyczących prądu i mocy oraz umożliwia łączenie pomiarów jakości energii o wysokiej rozdzielczości. Taka metoda zapisu danych pozwala na zwiększenie ilości przechowywanych informacji przy jednoczesnym utrzymaniu niskich kosztów sprzętu.

Dostępne wartości można łatwo wyświetlić i przedstawić graficznie na kolorowym wyświetlaczu. Dodatkowo, UMG 96-PQ-L oferuje moduły wtykowe do rozszerzeń funkcjonalnych oraz 50 konfigurowalnych komparatorów, które można dostosować do indywidualnych potrzeb lub wykorzystać predefiniowane profile.

Wersje klasy S urządzenia UMG 96-PQ-L oferują dodatkowe funkcje, w tym wykrywanie migotania lub interharmonicznych, co pozwala na spełnienie wymagań norm EN 50160 i IEEE519. Możliwe jest również aktywowanie tych funkcji później, nawet po zakupie urządzenia.

 

JAKOŚĆ ENERGII

 • Prąd harmonicznych do 65. harmonicznej
 • Wysoka częstotliwość próbkowania z 280 punktami próbkowania na pełną falę
 • Szybkość przechwytywania zdarzeń wejścia cyfrowego 1 ms
 • Pamięć wartości RMS 20 ms

WIZUALIZACJA

 • Funkcja oscyloskopu
 • Diagram fazorowy na wyświetlaczu
 • Przeciągnij historię wskaźników na wyświetlaczu
 • Resetowanie wskaźników oporu za pomocą wyświetlacza lub zdalnie

INSTALACJA I INTEGRACJA

 • Kategoria przepięciowa 600 V CAT III
 • Łatwa instalacja dzięki przedniemu panelowi o wymiarach 96 x 96 mm
 • Zastosowanie w sieciach IT z wariantami 52.36.005
 • Ustawianie czasu za pomocą systemów innych firm zgodnie z DIN 60970-5-4

ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

 • Zidentyfikuj potencjał oszczędności
 • Klasa energii czynnej 0,2S#
 • Zgodność z wymogami regulacyjnymi i podatkowymi
 • Konfigurowalne ekranowane wartości średnie

PAMIĘĆ

 • Duża głębokość pamięci przy niskich wymaganiach dotyczących pamięci
 • Głębokość przechowywania do 15 lat z 23 wartościami pomiarowymi po 15 min. każda i 8 zmierzonych wartości po 1 godzinie każda
 • Partycjonowanie pamięci na pamięć długotrwałą i pamięć krótkotrwałą PQ o wysokiej rozdzielczości

URZĄDZENIA PERYFERYJNE

 • 3 wyjścia cyfrowe
 • 1 wyjście analogowe
 • 3 wejścia cyfrowe

KOMUNIKACJA

 • Funkcjonalność bramy Modbus Client/Server
 • Funkcja bramy
 • Interfejs ethernetowy
 • RS485
 • 5 jednoczesnych połączeń Modbus TCP

OPERACJA

 • Obsługa 6 przycisków na kolorowym wyświetlaczu graficznym
 • Intuicyjna obsługa
 • Konfiguracja bezpośrednio na wyświetlaczu
 • Obsługa na miejscu i zdalna z GridVis®
 • Konfigurowalny ekran główny i punkt powrotu

MODUŁOWOŚĆ

 • Pomiar temperatury z monitorowaniem za pomocą zintegrowanego komparatora
 • Interfejs Ethernet i bramka Modbus
 • Wielofunkcyjne wejścia do pomiaru prądu różnicowego lub pomiaru mocy DC
 • Pomiar przewodu neutralnego (I4 – pomiar prądu)

KOMPARATOR

 • 50 komparatorów w urządzeniu
 • Histereza
 • Predefiniowane profile porównawcze do szybkiej konfiguracji (GridVis®)

KLASA S

 • Migotanie
 • Interharmoniczne
 • Zgodne z normami dane PQ oparte na np. EN 50160 i IEEE519
 • Szybka zmiana napięcia
 • Nadczęstotliwości i podczęstotliwości
 • Predefiniowane profile nagrywania dla EN 50160, IEEE519,61000-2-4, AHF i SVG

WYDARZENIA

 • Reprezentacja na wyświetlaczu
 • Odczytaj ostatnie zdarzenie przez Modbus
 • Wyświetlaj krzywe wartości średniej kwadratowej w przeglądarce zdarzeń GridVis®

Zapytania ofertowe
Zapytanie ofertowe
Dotyczy produktu
UMG 96-PQ-L
Firma: Elmark Automatyka
Kategoria: Aparatura energetyczna
Treść zapytania *
Imię i nazwisko *
Nazwa firmy
Adres firmy
Kod pocztowy
Miasto
E-mail *
Telefon
Usługa przesyłania zapytań ofertowych jest bezpłatna i nie rodzi żadnego zobowiązania po stronie zadającego pytanie. Administratorem danych osobowych jest AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Celem przetwarzania danych jest realizacja usługi i jest ograniczone czasowo do jej wykonania. Podstawa prawna: art. 5, 6, 12, 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).