14-kanałowy system akwizycji danych do monitorowania pakietów akumulatorowych

Kategoria produktu: Systemy pomiarowe Pomiary

ADES175x to 14-kanałowy system akwizycji danych do monitorowania pakietów akumulatorowych w systemach magazynowania energii, zasilaczach UPS, ładowarkach i elektronarzędziach. Występuje on w trzech wariantach: ADES1754, ADES1755 i ADES1756, różniących się dokładnością pomiaru. Zawiera 14 wejść do monitorowania napięcia ogniw oraz 6 wejść do monitorowania temperatury lub napięć systemowych. 14 wewnętrznych przełączników równoważących może pracować z dopuszczalnym prądem przewodzenia >300 mA. Istnieje możliwość łączenia kaskadowego do 32 układów, co pozwala na realizację systemu zarządzania maks. 448 ogniwami i monitorowania temperatury w maksymalnie 192 punktach.

Układy serii ADES175x umożliwiają pomiar napięcia ogniw w zakresie od -2,5 do +5 V przy napięciu sumacyjnym do 65 V. Dokładność pomiaru wynosi ±1,8 mV w podzakresie +5...+65°C, a w pełnym zakresie temperatury roboczej od -40 do +105°C jest to ±2,2 V dla ADES1754, ±5 mV dla ADES1755 oraz ±10 mV dla ADES1756. W trybie z nadpróbkowaniem, możliwe jest osiągnięcie 14-bitowej rozdzielczości pomiaru przy uśrednianiu do 128 próbek na kanał.

Układy serii ADES175x mierzą temperaturę wewnętrznej struktury i automatycznie wyłączają się w przypadku przekroczenia wartości progowej. Pobierają jedynie 2 µA prądu w trybie shutdown. Zawierają wbudowany kontroler I²C. Każdy układ zawiera unikalny 32-bitowy identyfikator.

Zapytania ofertowe
14-kanałowy system akwizycji danych do monitorowania pakietów akumulatorowych
Zapytanie ofertowe