Oprogramowanie AI do automatycznego wyszukiwania twarzy i obiektów

Kategoria produktu: Systemy pomiarowe

Firma BrainChip informuje o wydaniu nowego oprogramowania BrainChip Studio przyspieszającego automatyczne wyszukiwanie i klasyfikowanie twarzy i obiektów. Oprogramowanie to, wykorzystujące mechanizmy sztucznej inteligencji, wspomaga organa ścigania i sieci wywiadowcze w szybkim przeszukiwaniu ogromnych ilości materiałów wideo w celu identyfikacji dowolnych wzorców i twarzy.

BrainChip Studio powstał w wyniku ponad 10-letnich prac badawczych nad tzw. spontanicznymi sieciami neuronowymi, rodzajem neuromorficznych obliczeń symulujących funkcjonowanie ludzkiego systemu śledzenia wizualnego.

Zaawansowane algorytmy wykrywania i klasyfikacji twarzy mogą korzystać ze strumienia wideo niskiej rozdzielczości i bardzo małego wycinka obrazu o wielkości zaledwie 24 x 24 pikseli. W trakcie testów BrainChip Studio rozpoznał, wyekstrahował i sklasyfikował w czasie rzeczywistym ponad 500 tysięcy twarzy w czasie 3,5 godziny, korzystając z obrazów rejestrowanych przez 8 kamer.

W innym teście przeanalizował 36 godzin materiału wideo w ciągu niecałych 2 godzin, wykrywając ponad 150 tysięcy twarzy. Sieci neuronowe w BrainChip Studio mogą być \"wyszkolone\" w ciągu milisekund, umożliwiając natychmiastowe rozpoczęcie wyszukiwania obiektów.

Zaletą zastosowanej tu technologii jest możliwość korzystania z obrazo wideo niskiej rozdzielczości oraz zaszumionego, co pozwala na wykorzystanie nagrań z wielu zainstalowanych już systemów monitoringu wizyjnego.

W odróżnieniu od konwencjonalnych technologii z sieciami neuronowymi, wymagających wielu zestawów danych, skomplikowanego \"szkolenia\" w chmurze obliczeniowej i akceleratorów graficznych, spontaniczne sieci neuronowe BrainChip mogą być zaimplementowane programowo i \"wyszkolone\" na tradycyjnym CPU.

Dzięki temu do ich implementacji nie jest potrzebna łączność z chmurą obliczeniową. Oprogramowanie BrainChip Studio pracuje pod kontrolą systemów operacyjnych Windows/Linux i obsługuje wiele typów formatów graficznych.