Nakładka HAT do Raspberry Pi z funkcją monitorowania jakości powietrza w pomieszczeniach

Firma Avnet zaprezentowała nową nakładkę HAT (Hardware Attached on Top) do minikomputerów Raspberry Pi, zawierającą zestaw czujników do monitorowania jakości powietrza w pomieszczeniach. Płytka, oznaczona symbolem AES-RHSEN-ZM44-G, bazuje na czujniku ZMOD4410 produkcji Renesas, określającym całkowite stężenie lotnych związków organicznych (TVOC) w zakresie od ppb do ppm i estymowany poziom dwutlenku węgla (eCO2). Są to ważne parametry wykorzystywane przy określaniu jakości powietrza. Wszystkie czujniki są testowane elektronicznie i chemicznie na etapie produkcji, a ich współczynniki kalibracyjne są przechowywane w wewnętrznej pamięci nieulotnej.

Oprócz czujnika ZMOD4410, na płytce znajduje się też precyzyjny czujnik wilgotności względnej i temperatury HS3001 firmy Renesas, diody statusu LED kontrolowane programowo oraz punkty testowe umożliwiające pobór prądu w stanie aktywnym czujnika ZMOD4410, mogące być przydatne np. podczas integrowania w urządzeniach bateryjnych.

Avnet oferuje wstępnie skompilowaną aplikację testową, która działa na systemie operacyjnym Raspberry Pi i umożliwia prowadzenie pomiarów TVOC i eCO2 bezpośrednio po rozpakowaniu zestawu, bez konieczności projektowania. Aplikacja została zrealizowana na bazie licencjonowanych algorytmów firmy Renesas. Do celów produkcyjnych klienci mogą uzyskać algorytmy bezpośrednio od Renesas zgodnie z warunkami umowy licencyjnej oprogramowania.

Nakładka AES-RHSEN-ZM44-G jest dostępna w cenie 49,95 USD.

Zapytania ofertowe
Nakładka HAT do Raspberry Pi z funkcją monitorowania jakości powietrza w pomieszczeniach
Zapytanie ofertowe
Dostępne nowe wydanie
Pobierz bezpłatnie