Zielone diody laserowe z automatyczną kontrolą mocy

Ludzkie oko jest najbardziej wrażliwe na światło zielone, dlatego też stosowanie diod laserowych o tej barwie jest szczególnie korzystne we wskaźnikach i technologii pomiarowej. Zielona kropka wydaje się być "jaśniejsza" od innych kolorów przy tej samej mocy doprowadzanej do diody, co ułatwia realizację funkcji zabezpieczających.

Firma Arima Lasers wprowadziła do oferty serię bezpiecznych dla oczu, zielonych diod laserowych z automatyczną kontrolą mocy, pracujących na długości fali 520 nm. Funkcja kontroli mocy z układem sterującym ASIC i fotodiodą wyłącza laser, gdy zostanie przekroczona progowa wartość prądu roboczego. Nowe diody serii ADL52xxx są produkowane w kilku wariantach gwarantujących stabilną moc wyjściową 5 lub 10 mW w zakresie napięcia zasilania od 5,8 do 7,0 VDC. Mogą być sterowane sygnałem PWM o częstotliwości do 2 MHz. Zapewniają odporność na wyładowania ESD do 10 kV. Są produkowane w obudowach TO o średnicy 3,3 mm.

Zapytania ofertowe
Zielone diody laserowe z automatyczną kontrolą mocy
Zapytanie ofertowe