Miniaturowe złącza w.cz. SMPM kabel-płytka i płytka-płytka na pasmo DC...65 GHz

Samtec wprowadza do sprzedaży nowe serie złączy SMPM o współczynniku VSWR wynoszącym maksymalnie 1,4 i zakresie częstotliwości pracy od DC do 65 GHz. Są to miniaturowe złącza do łączenia wciskanego, mogące znaleźć zastosowanie wszędzie tam, gdzie ze względu na ograniczenia przestrzenne wymagane jest łączenie na ślepo. Występują w wersjach jedno- i wieloportowych.

Wieloportowe zespoły złączy płytka-kabel (seria GC47 i GPPC) współpracują z elastycznymi przewodami Ø1,2 mm o małej stratności 0,047" i zawierają zoptymalizowany system zatrzasków. Dostępne są tu konfiguracje z 8 i 10 portami w rastrze 3,56 mm. Dodatkowe konfiguracje są w fazie rozwoju.

Wieloportowe zespoły złączy płytka-płytka (seria GPPB) występują w wersjach o wysokości 5,33 mm, 8,31 mm i 12,70 mm z wtykami o gładniej powierzchni oraz zatrzaskowymi.

Jednoportowe złącza SMPM typu płytka-kabel występują w ramach serii RF047-A (Ø1,2 mm), RF086 (Ø2,18 mm) i RF23C z małostratnym kablem elastycznym i opcjonalnymi złączami 2,92 mm, 2,40 mm i SMPM na drugim końcu kabla. Dostępne są tu gniazda do montażu SMT, krawędziowego i przewlekanego w wariantach prostych i kątowych.

Zapytania ofertowe
Miniaturowe złącza w.cz. SMPM kabel-płytka i płytka-płytka na pasmo DC...65 GHz
Zapytanie ofertowe