Ogranicznik przepięć typu 2 do montażu na płytkach drukowanych

Większość urządzeń elektronicznych przeznaczonych do pracy w warunkach przemysłowych wymaga zwiększenia odporności na udary napięciowe na liniach zasilających. Można to zrobić ogranicznikami zewnętrznymi, można też - w fazie projektowania - podnieść odporność udarową urządzenia, dodając do układu ogranicznik przepięć.

Przykładem takiego rozwiązania jest uniwersalny ogranicznik przepięć typu PRT-1S-350/R firmy Phoenix Contact, który ma wykonanie typu 2 i drugą klasę testu. Jest przeznaczony do jednofazowych instalacji zasilających TN-S/TT 230 VAC.

Przy znamionowym prądzie wyładowczym 20 kA 8/20 i z własnym stykiem komunikującym uszkodzenia jest solidną alternatywą do ochronników zewnętrznych montowanych na szynie.

Wewnętrzny system odłączania przeciążonych warystorów, pomimo niewielkich gabarytów, zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe w przypadku stwierdzenia utraty parametrów przez te elementy ochronne.