Źródła prądowe 10...40 mA o napięciu pracy do 400 V do zasilania diod LED

Produkt firmy:

Diodes Incorporated

Kategoria produktu: Podzespoły energoelektroniczne

Oferta podzespołów firmy Diodes, zaprojektowanych specjalnie do zasilania diod LED powiększyła się o serię źródeł prądowych AL5890 o dopuszczalnym napięciu pracy równym 400 V. Są to układy o dwóch wyprowadzeniach, których prąd wyjściowy jest programowany fabrycznie i stabilizowany z dokładnością lepszą niż 2,0 mA w całym zakresie dopuszczalnych napięć wejściowych i temperatur pracy.

Może wynosić 10, 15, 20, 30 lub 40 mA. Źródło jest włączane w momencie, gdy różnica potencjałów na jego zaciskach osiągnie ok. 7 V. Charakteryzuje się charakterystyką termiczną typu fold-back, zwiększającą niezawodność systemu w zakresie wysokich temperatur. AL5890 występuje w trzech wariantach obudów: PowerDI 123 (Type B), SOT89-3L i TO252-3L.