Zasilacze i regeneracyjne obciążenia elektroniczne do symulowania pracy ogniw paliwowych

Zapotrzebowanie na "czystą" energię powoduje, że rynek ogniw paliwowych rośnie w tempie powyżej 25% rocznie. Ich zastosowania obejmują m.in. pojazdy użytkowe i rezerwowe systemy zasilania. Do projektowania i produkcji wysokiej jakości ogniw paliwowych, firma EA Elektro-Automatik oferuje nowe dwukwadrantowe zasilacze serii EA-PSB 10000 oraz regeneracyjne obciążenia elektroniczne serii EA-ELR 10000. Mogą one współpracować z obciążeniami o mocy do 30 kW i zapewniają przesyłanie energii z powrotem do sieci, umożliwiając testowanie stosów ogniw paliwowych dowolnej wielkości.

Projektowanie ogniw paliwowych wymaga pomiaru ich charakterystyk użytkowych i wykonania testów trwałości. Ogniwa paliwowe są charakteryzowane za pomocą rezystancji. Ich parametry są zazwyczaj określane za pomocą krzywych napięciowo-prądowych. Test trwałości określa bezpieczną liczbę cykli ładowania/rozładowania po osiągnięciu nominalnych warunków pracy.

Zarówno zasilacze PSB, jak i obciążenia elektroniczne ELR zawierają generatory funkcyjne z możliwością wytwarzania przebiegów arbitralnych, co upraszcza charakteryzowanie i testowanie trwałości zarówno ogniw paliwowych, jak i zasilanych przez nie urządzeń. Mogą one poddawać badane ogniwo paliwowe dynamicznym zmianom obciążenia w celu przetestowania jego parametrów i trwałości. Ponadto, zasilacz PSB może dodawać tętnienia i szumy do sygnału wyjściowego, pozwalające określić, jak urządzenie zasilane ogniwem paliwowym funkcjonuje w różnych warunkach pracy.

Zasilacze serii PSB i obciążenia serii ELR oferują funkcję autozakresu. Zasilacze PSB zawierają wyjście o stałej mocy, pozwalające na pracę w szerszym zakresie napięcia i prądu wyjściowego. Udostępniają zakresy napięciowe 0...60 V i 0...2000 V, a ich wydajność prądowa wynosi 1000 A @ 30 V. Obciążenia ELR oferują zakresy do 2000 V i 1000 A przy obciążeniu 30 kW.

Zasilacze PSB są przyrządami 2-kwadrantowymi co oznacza, że mogą pracować zarówno w charakterze źródła, jak i obciążenia. W przypadku pracy w trybie obciążenia, zarówno zasilacze PSB, jak i obciążenia ELR są obciążeniami regeneracyjnymi i mogą zwracać pobraną moc do sieci ze sprawnością powyżej 96%. Cecha ta znacznie zmniejsza wymogi odnośnie chłodzenia, pozwalając na zmniejszenie gabarytów przy określonej mocy znamionowej i zmniejszenie zużycia energii.

Zasilacze PSB i obciążenia ELR zawierają standardowo interfejsy USB i Ethernet, a opcjonalnie mogą być wyposażone również w interfejsy RS-232, Profibus, ModBus i CAN. Ten ostatni umożliwia komunikację z samochodowym systemem sterowania.

Zapytania ofertowe
Zasilacze i regeneracyjne obciążenia elektroniczne do symulowania pracy ogniw paliwowych
Zapytanie ofertowe