Niskoprofilowe złącza zasilająco-sygnałowe o dopuszczalnym prądzie przewodzenia 60 A/kontakt

Kategoria produktu: Obudowy dla urządzeń

Złącza zasilająco-sygnałowe EXTreme Ten60Power (serie ET60T/ET60S) firmy Samtec pomimo niskoprofilowej konstrukcji (grubość 10 mm) umożliwiają przewodzenie prądów o natężeniu do 60 A/kontakt. W ostatnim czasie do tej rodziny dołączyły nowe wersje o większej gęstości kontaktów sygnałowych oraz z nową opcją linii wysokoprądowych AC.

Sekcja sygnałowa charakteryzuje się w nowych wersjach 5-rzędową topologią i rozstawem wyprowadzeń 2,00 mm, umożliwiającym upakowanie 40 kanałów na tej samej powierzchni, co wcześniejsze warianty o topologii 3-rzędowej.

Nowe wyprowadzenia wysokoprądowe AC charakteryzują się rozstawem wyprowadzeń 7,5 mm, podczas gdy rozstaw wyprowadzeń DC wynosi 5,5 mm. Pozwoliło to na zwiększenie dopuszczalnego napięcia pracy.

Istnieje też możliwość selektywnego obciążania wyprowadzeń w celu zapewnienia wymaganych wartości drogi upływu i odstępu izolacyjnego. Maksymalne napięcie pracy złączy rodziny EXTreme Ten60Power wynosi 250 V.

Liczba linii sygnałowych może wynosić w zależności do wersji od 0 do 40, a maksymalna liczba linii wysokoprądowych AC i DC to odpowiednio 12 i 20.